Poreklo kafa latinska amerika

ODRŽIVOST

Prakse programa C.A.F.E.

3 min

PROIZVODNJA I NABAVKA KAFE U SKLADU SA ETIČKIM NAČELIMA

Osnova pristupa etičke nabavke kafe Starbucks® je praksa Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.).

Prakse programa C.A.F.E Skup etičkih standarda za proizvodnju i nabavku kafe

Prakse programa C.A.F.E. predstavljaju prvi skup etičkih standarda za proizvodnju i nabavku kafe u industriji kafe koji su razvijeni u saradnji sa američkom neprofitnom organizacijom za zaštitu životne sredine Conservation International 2004. godine

Od 2015. godine, kafa Starbucks® je na glasu kao kafa koja je 99 % proizvedena i nabavljena u skladu sa etičkim načelima, a mi u kompaniji Starbucks® smo postali najveći svetski prodavac kafe koji je postigao ovu značajnu etapu u svom razvoju.

Ovaj program za proveru usaglašenosti i odobrenje proizvoda ocenjuje plantaže kafe prema kriterijumima kvaliteta kao i privrednim, društvenim i ekološkim kriterijumima, koji su osmišljeni za podsticanje transparentnih, profitabilnih i održivih praksi u uzgajanju kafe, istovremeno štiteći blagostanje uzgajivača kafe, njihovih zajednica i naše planete.

 

PRIVREDNA TRANSPARENTNOST

Dobavljači kompanije Starbucks® (uzgajivači, proizvođači i izvoznici kafe) moraju da dostave dokaze o izvršenim plaćanjima za kafu proizvedenu u skladu sa ekološkim načelima u celom lancu snabdevanja, uključujući i iznos koji je direktno plaćen uzgajivačima za njihovu kafu.

Sa time se obezbeđuje transparentnost u vidu podataka poput naziva plantaža sa kojih kupujemo kafu, imena uzgajivača kafe i iznosa koji je direktno plaćen svakom od njih za kafu koju uzgajaju.

INTERESANTNA ČINJENICA

U 2015. godini kompanija Starbucks® je postigla značajnu etapu u svom razvoju, kada je njena kafa ocenjena kao kafa koja je 99 % proizvedena i nabavljena u skladu sa etičkim načelima.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Proizvođači kafe moraju da štite prava zaposlenih koji rade na njihovim plantažama i moraju sprovoditi mere koje služe za podsticanje bezbednog, poštenog i humanog radnog okruženja.

To uključuje i kriterijume koji se tiču plata i naknada, praksa zapošljavanja, radnog vremena, upotrebe zaštitne opreme, obezbeđenja zdravstvene zaštite i obrazovanja i obuke.
 

VODEĆA ULOGA U SPROVOĐENJU MERA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U vidu uzgajanja i obrade kafe, prakse programe C.A.F.E. uključuju održive poljoprivredne prakse i mere za zaštitu životne sredine koje je potrebno sprovoditi prilikom upravljanja otpadom, zaštite kvaliteta vode, očuvanje vode i energije, očuvanje biološke raznolikosti i smanjena upotrebe agrohemijskih proizvoda.

Poreklo i porast kafe
KVALITET

Nabavljamo, pržimo i prodajemo isključivo arabica kafu najvišeg kvaliteta.
 

Uzivanje uz Starbucks kafu
Našim standardima

Sve kafe moraju da budu u skladu sa našim standardima visokog kvaliteta koji uključuju postupak degustacije (probanja) kafe.

KONTINUIRANO POBOLJŠANJE

Prakse programa (C.A.F.E.) su deo programe za proveru usaglašenosti i odobrenje proizvoda i ne predstavljaju jednokratni sistem za proveru usaglašenosti i odobrenje proizvoda, zato jer smatramo da je potrebno kontinuirano raditi da bi se obezbedila dugoročna isporuka visoko kvalitetne kafe i postigao pozitivan efekat na zajednice uzgajivača kafe.

Kompanija Starbucks® kontinuirano radi na poboljšanju svog programa tako što sarađuje sa organizacijama poput američke neprofitne organizacije za zaštitu životne sredine Conservation International, kako bi ocenila istinski efekat koji naši programi nabavke imaju na uzgajivače i proizvođače kafe koji učestvuju u njima. Ovaj program nam omogućava da dobijemo uvid u izazove sa kojima se suočavaju uzgajivači kafe i način na koji funkcioniše lanac snabdevanja u više od 30 različitih zemalja proizvođača kafe širom sveta.

UMEĆE

Kako probati različite vrste kafe <p>Postala je prava umetnost usporiti i istinski probati kafu koju pijemo, od arome i kiselosti do teksture i ukusa. U nastavku pročitajte kako ovladati sa njom.</p> 7 min

UMEĆE

Umetnost mešanja i prženja kafe <p>Pre pripremanja i probanja vaše omiljene kafe Starbucks<sup>®</sup> zrna kafe moraju proći kroz veliki broj koraka koji uključuju i mešanje i prženje.</p> 4 min

ODRŽIVOST

Održivost kafe <p>Upoznajte neke od agronoma i uzgajivača kafe koji nam svojim radom pomažu stvoriti održivost kafe da biste u kafi mogli uživati i u budućnosti.</p> 7 min