Program C.A.F.E. Practices

UDRŽATEĽNOSŤ

Program C.A.F.E. Practices

3 min.

ETICKÉ OBSTARÁVANIE

Jadrom etického obstarávania káv Starbucks® pri ich nákupe je koncepcia Coffee and Farmer Equity Practices (C.A.F.E. = rovnoprávnosť kávy a farmárov).

Program C.A.F.E. PRACTICES Súbor etických štandardov obstarávania

Program C.A.F.E. Practices bol jedným z prvých súborov noriem etického obstarávania pripravených v partnerstve s organizáciou Conservation International v roku 2004.

Spoločnosť Starbucks® od roku 2015 preukázateľne obstaráva 99 % svojej kávy etickým spôsobom a je najväčším malopredajcom kávy, ktorý dosiahol tento míľnik.

V rámci tohto programu overovania sa farmy posudzujú z hľadiska kvalitatívnych, ekonomických, sociálnych a environmentálnych kritérií, ktorých cieľom je podporovať transparentné, ziskové a udržateľné postupy pestovania kávy a zároveň chrániť dobré podmienky farmárov pestujúcich kávu, ich komunít a celej planéty.
 

EKONOMICKÁ TRANSPARENTNOSŤ
 

Dodávatelia spoločnosti Starbucks® (farmári, výrobcovia a vývozcovia) musia predložiť dôkazy o uhradených platbách za zelenú kávu v rámci dodávateľského reťazca vrátane sumy, ktorú zaplatili farmárom priamo za kávu.

Vďaka tomu vieme, od ktorých fariem nakupujeme, poznáme mená farmárov aj cenu, ktorú sme za kávu zaplatili každému z nich.

STRUČNÉ FAKTY

Spoločnosť Starbucks® dosiahla míľnik v podobe 99 % eticky obstarávanej kávy v roku 2015.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ


Výrobcovia kávy musia chrániť práva osôb pracujúcich na ich farmách a prijať také opatrenia, ktoré podporia bezpečné, čestné a humánne pracovné prostredie.

Musia uplatňovať kritériá týkajúce sa miezd a benefitov, postupov prijímania nových zamestnancov, pracovného času, používania osobných ochranných prostriedkov a prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu.
 

POPREDNÉ POSTAVENIE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 

Čo sa pestovania a spracovania kávy týka, program C.A.F.E. Practices zahŕňa udržateľné poľnohospodárske postupy a opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré sa musia uplatňovať pri nakladaní s odpadom, ochrane kvality vody, úsporách vody a energie, pri zachovaní biodiverzity a obmedzovaní použitia agrochemikálií.

S10_F1
KVALITA

Obstarávame, pražíme a predávame len tú najkvalitnejšiu kávu odrody arabica.

S10_F2
NAŠE NORMY

Všetka káva musí spĺňať naše štandardy vysokej kvality, ktoré zahŕňajú prípravné kroky (ochutnávanie).

SÚSTAVNÉ ZLEPŠOVANIE


Program C.A.F.E. Practices nie je systém jednorazovej certifikácie, ale program overovania, keďže sme presvedčení o tom, že je neustále potrebné snažiť sa zabezpečiť dlhodobé dodávky vysokokvalitnej kávy a pozitívne ovplyvňovať farmárske komunity.

Spoločnosť Starbucks® tento program neustále zlepšuje spoluprácou so skupinami, ako je napríklad organizácia Conservation International, aby bola schopná zhodnotiť skutočný vplyv svojich nákupných programov na zapojených farmárov a výrobcov. Uvedený program nám umožňuje porozumieť výzvam, ktorým musia farmári čeliť, aj fungovaniu dodávateľských reťazcov vo viac než 30 rôznych krajinách celého sveta, v ktorých sa pestuje káva.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Káva s priateľmi <p>Ponúknuť hosťom kávu je vždy skvelý nápad bez ohľadu na príležitosť. Pripravte priateľom, rodine či kolegom svoje obľúbené kávy Starbucks<sup>®</sup>.</p> 4 min.

KÁVOVÁ CESTA

Odkiaľ káva pochádza? <p>Miesto, z ktorého káva pochádza, jej pôvod, sa prejaví na jej chuti. Podobá sa vínu alebo čaju. Chuť kávy ovplyvňujú pôda, klíma a ostatné podmienky daného regiónu.</p> 3 min.

REMESELNÉ MAJSTROVSTVO

Spektrum praženia <p>Ktorý profil praženia uprednostňujete? Starbucks<sup>®</sup> Blonde Roast, Medium Roast alebo Dark Roast? Tieto tri profily tvoria spektrum praženia Starbucks<sup>®</sup>.</p> 4 min.