S účinnosťou od: Jún 2019

Oznámenie o ochrane osobných údajov Nestlé/Starbucks

ROZSAH TOHTO OZNÁMENIA

Pozorne si prečítajte toto Oznámenie o ochrane osobných údajov ( ďalej len „oznámenie“), aby ste pochopili naše politiky a postupy týkajúce sa Vašich osobných údajov a spôsob nakladania s týmito údajmi. Toto oznámenie sa týka jednotlivcov, ktorí sú v kontakte so spoločnosťou Nestlé a/alebo Nespresso prostredníctvom spoločnosti Starbucks, pokiaľ ide o jej produkty a služby, ako spotrebitelia (ďalej len všetky formy zámena „Vy“ alebo „Váš“). Toto oznámenie vysvetľuje, ako sú Vaše osobné údaje získavané, používané a zverejnené zo strany Nestlé Slovensko s.r.o. a Nestlé Nespresso S.A, ktoré pôsobia ako spoloční prevádzkovatelia Vašich osobných údajov (ďalej len „Nestlé“, všetky formy zámena „my“, slovesa v prvej osobe množného čísla, zámena „náš“). Uvádza tiež spôsob, ako sa môžete dostať k svojim osobným údajom a k ich aktualizácii a rozhodnúť sa o použití svojich osobných údajov.

 

Toto oznámenie sa týka činností online aj offline získavania údajov vrátane osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú webové stránky, aplikácie, sociálne siete tretej strany, služby komunikácie so spotrebiteľmi, miesta predaja a podujatia. Chceme vás upozorniť, že môžeme zhromažďovať osobné údaje z rôznych zdrojov (webová stránka, offline podujatie). Navyše kombinujeme osobné údaje, ktoré boli pôvodne získané rôznymi subjektmi spoločnosti Nestlé alebo partnermi spoločnosti Nestlé. Ďalšie informácie o podaní námietky voči tomuto postupu pozri v odseku 9.

 

Ak nám neposkytnete potrebné osobné údaje (na čo vás upozorníme, napríklad jasným informovaním v našom registračnom formulári), nebudeme vám môcť poskytnúť náš tovar a/alebo služby. Toto oznámenie sa môže priebežne zmeniť (pozri odsek 11).

 

Toto oznámenie poskytuje dôležité informácie o týchto oblastiach:

 

 1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME, A SPÔSOB ICH ZÍSKAVANIA

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

 

 1. SÚBORY COOKIE/PODOBNÉ TECHNOLÓGIE, PROTOKOLOVÉ SÚBORY A WEBOVÉ SIGNÁLY

 

 1. POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. ZVEREJŇOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. UKLADANIE A/ALEBO PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

 

 1. VAŠE ROZHODNUTIA O SPÔSOBE POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. ZMENY V NAŠOM OZNÁMENÍ

 

 1. PREVÁDZKOVATELIA ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

1. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Toto oznámenie sa týka osobných údajov, ktoré získavame od Vás alebo o Vás prostredníctvom nižšie uvedených metód (pozri odsek 2) z týchto zdrojov:

 

Webové stránky spoločnosti Nestlé.

Webové stránky zamerané na spotrebiteľov prevádzkované spoločnosťou Nestlé alebo v jej mene vrátane stránok, ktoré prevádzkujeme v rámci našich vlastných domén/URL a mini stránky, ktoré prevádzkujeme na sociálnych sieťach tretej strany, ako je Facebook (ďalej len „webové stránky“).

 

Mobilné stránky/aplikácie spoločnosti Nestlé.

Mobilné stránky alebo aplikácie zamerané na spotrebiteľov prevádzkované spoločnosťou Nestlé alebo v jej mene, ako sú aplikácie v smartfóne.

 

E-mailové, textové a iné elektronické správy.

Kontakt prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi Vami a spoločnosťou Nestlé.

 

Služby spotrebiteľom.

Komunikácia so zákazníckym strediskom Nestlé pre Nestlé Starbucks at Home a strediskom pre vzťahy so spotrebiteľmi spoločnosti Nespresso pre Nespresso Starbucks at Home (spolu ďalej len „CES“) .

 

Offline registračné formuláre.

Tlačené alebo digitálne registračné alebo podobné formuláre, ktoré získavame napríklad prostredníctvom pošty, predvádzacích programov, súťaží a iných spôsobov propagácie alebo podujatí.

 

Reklamné interakcie.

Interakcie s našimi reklamami (napr. ak reagujete na jednu z našich reklám na webovej stránke tretej strany, môžeme získať informácie o tejto interakcii).

 

Údaje, ktoré vytvárame.

Počas našej interakcie s Vami môžeme vytvárať osobné údaje o Vás (napr. záznamy o Vašich nákupoch z našej webovej stránky).

 

Údaje z iných zdrojov.

Sociálne siete tretej strany (napr. Facebook, Google), prieskumy trhu (ak sa spätná väzba neposkytuje na anonymnom základe), zberatelia údajov tretej strany, propagační partneri spoločnosti Nestlé, verejné zdroje a údaje získané z iných spoločností.

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME, A SPÔSOB ICH ZÍSKAVANIA

 

V závislosti od toho, ako komunikujete so spoločnosťou Nestlé (online, offline, telefonicky atď.), získavame od Vás rôzne typy informácií, ako je uvedené nižšie.

 

Osobné kontaktné informácie.

Zahŕňajú akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré by nám umožnili nadviazať s Vami kontakt, ako je Vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa, údaje o sociálnej sieti alebo telefónne číslo.

 

Informácie o prihlásení na účet.

Akékoľvek informácie, ktoré sú potrebné na poskytnutie prístupu ku Vášmu konkrétnemu profilu účtu. Príklady zahŕňajú prihlasovacie ID/e-mailovú adresu, prihlasovacie meno, heslo v neobnoviteľnej forme a/alebo bezpečnostnú otázku a odpoveď.

 

Demografické informácie a záujmy.

Akékoľvek informácie, ktoré uvádzajú Vaše demografické údaje alebo charakteristiky Vášho správania. Príklady zahŕňajú váš dátum narodenia, vek alebo vekové rozpätie, pohlavie, zemepisnú polohu (napr. PSČ), obľúbené produkty, koníčky a záujmy a informácie o domácnosti a životnom štýle.

 

Informácie z počítača/mobilného zariadenia.

Akékoľvek informácie o počítačovom systéme alebo inom technologickom zariadení, ktoré používate na prístup na jednu z našich webových stránok alebo aplikácií, ako je internetová protokolová (IP) adresa používaná na pripojenie Vášho počítača alebo zariadenia na internet, typ operačného systému a typ a verzia webového prehliadača. Ak máte prístup na webovú stránku alebo aplikáciu spoločnosti Nestlé pomocou mobilného zariadenia, ako je smartfón, získané informácie budú zahŕňať, ak je to povolené, jedinečné ID zariadenia, reklamné ID, zemepisnú polohu a iné podobné údaje o mobilnom zariadení.

 

Informácie o používaní webových stránok/komunikácii.

Ak prehľadávate naše webové stránky alebo naše informačné vestníky, alebo máte s nimi interakcie, používame technológie na automatické získavanie údajov na zhromažďovanie určitých informácií o Vašich činnostiach. Tieto zahŕňajú informácie, ako sú napríklad odkazy, na ktoré ste klikli, aké strany alebo obsah ste si pozerali a ako dlho a iné podobné informácie a štatistiky o Vašich interakciách, ako je čas reakcie na obsah, chyby pri sťahovaní a dĺžka návštevy určitých stránok. Tieto informácie sa zaznamenávajú pomocou automatizovaných technológií, ako sú súbory cookie a webové signály, a získavajú sa aj pomocou sledovacieho systému tretej strany na analytické a reklamné účely. Máte právo podať námietku voči používaniu týchto technológií, ďalšie informácie pozri v odseku 4.

 

Prieskum trhu a spätná väzba spotrebiteľov.

Akékoľvek informácie o Vašich skúsenostiach s používaním našich produktov a služieb, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

 

Obsah vytvorený zo strany spotrebiteľa.

Akýkoľvek obsah, ktorý vytvoríte a o ktorý sa s nami podelíte na sociálnych sieťach tretej strany alebo ktorý nahráte na jednu z našich webových stránok alebo aplikácií vrátane použitia aplikácií sociálnej siete tretej strany, ako je Facebook. Príklady zahŕňajú fotky, videá, osobné príbehy alebo iné podobné médiá alebo obsah. Ak je to povolené, získavame a zverejňujeme obsah vytvorený zo strany spotrebiteľa v spojení s radom aktivít vrátane obsahov a iných propagácií, špecifických znakov komunity webovej stránky, komunikácie so spotrebiteľmi a sociálnych sietí tretej strany.

 

Informácie zo sociálnej siete tretej strany.

Akékoľvek informácie, ktoré poskytujete verejne na sociálnej sieti tretej strany, alebo informácie, ktoré sú súčasťou Vášho profilu na sociálnej sieti tretej strany (napr. Facebook) a o ktoré sa môžete na sociálnej sieti tretej strany s nami podeliť. Príklady zahŕňajú Vaše základné informácie o účte (napr. meno, e-mailovú adresu, pohlavie, dátum narodenia, aktuálne mesto pobytu, profilovú fotku, používateľské ID, zoznam priateľov atď.) a iné dodatočné informácie alebo aktivity, ktoré povolíte poskytnúť na sociálnej sieti tretej strany. Vaše informácie o profile na sociálnej sieti tretej strany (alebo ich časť) získavame vždy, keď stiahnete alebo reagujete na webovú aplikáciu spoločnosti Nestlé na sociálnej sieti tretej strany, ako je Facebook, keď použijete funkciu sociálnej siete, ktorá je integrovaná na stránke spoločnosti Nestlé (napríklad Facebook Connect) a keď sa nami komunikujete prostredníctvom sociálnej siete tretej strany. Navštívte webovú stránku príslušnej sociálnej siete tretej strany, aby ste zistili viac o spôsobe, akým získava spoločnosť Nestlé informácie zo sociálnej siete tretej strany, alebo o tom, ako vyjadriť nesúhlas s poskytnutím týchto informácií zo sociálnej siete.

 

Platobné a finančné informácie.

Akékoľvek informácie, ktoré potrebujeme na splnenie objednávky alebo ktoré použijete na vykonanie nákupu, ako sú Vaše údaje o debetnej alebo kreditnej karte (meno držiteľa karty, číslo karty, dátum uplynutia platnosti atď.) alebo iné formy platby (ak sú k dispozícii). V každom prípade my, ako aj naši spracovatelia platieb, zaobchádzame s platobnými a finančnými informáciami spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi, nariadeniami a bezpečnostnými normami, ako je súbor noriem PCI DSS.

 

Hovory so službami komunikácie so spotrebiteľmi (CES).

Komunikácia s CES sa môže nahrávať alebo odpočúvať v súlade s platnými právnymi predpismi, a to na miestne prevádzkové účely (napr. na účely zvýšenia kvality alebo školenia). Údaje o platobnej karte sa nenahrávajú. Keď to vyžadujú právne predpisy, budeme vás o tomto nahrávaní informovať na začiatku hovoru.

 

Citlivé osobné údaje. V rámci našej riadnej obchodnej činnosti nezískavame ani inak nespracúvame citlivé osobné údaje. Ak je z akéhokoľvek dôvodu nevyhnutné spracúvať vaše citlivé osobné údaje, odvolávame sa na Váš predchádzajúci výslovný súhlas so spracúvaním, ktorý je dobrovoľný (napr. na marketingové účely). Ak spracúvame Vaše citlivé osobné údaje na iné účely, odvolávame sa na tieto právne základy: (i) odhaľovanie a predchádzanie trestnej činnosti (vrátane predchádzania podvodu) a (ii) dodržiavanie platných právnych predpisov (napr. súlad s naším podávaním správ o diverzite).

 

3. OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ

 

Vedome nepožadujeme ani nezískavame osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak zistíme, že sme neúmyselne získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, ihneď tieto osobné údaje dieťaťa odstránime z našich záznamov. Spoločnosť Nestlé však môže získať osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov priamo od ich rodiča alebo poručníka, a to s výslovným súhlasom tejto osoby.

 

4. SÚBORY COOKIE/PODOBNÉ TECHNOLÓGIE, PROTOKOLOVÉ SÚBORY A WEBOVÉ SIGNÁLY

 

Súbory cookie/podobné technológie.

Oboznámte sa s naším Oznámením o súboroch cookie, aby ste zistili, ako môžete spravovať svoje nastavenia cookie, a aby ste získali podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o účeloch, na ktorý ich používame.

 

Protokolové súbory.

Informácie získavame v podobe protokolových súborov, ktoré zaznamenávajú aktivitu na webovej stránke a zhromažďujú štatistické údaje o Vašich zvykoch týkajúcich sa prehľadávania. Tieto záznamy sú vytvárané automaticky a pomáhajú nám odstraňovať chyby, zlepšovať výkonnosť a zachovať bezpečnosť našich webových stránok.

 

Webové signály.

Webové signály (známe aj ako „webové ploštice“) sú malé reťazce kódov, ktoré zasielajú grafický obrázok na webovú stránku alebo do e-mailu na účely spätného prenosu údajov k nám. Informácie získané pomocou webových signálov zahŕňajú informácie, ako je IP adresa, a informácie o tom, ako reagujete na e-mailovú kampaň (napr. kedy ste otvorili e-mail, na ktoré odkazy ste v e-maile klikli atď.). Webové signály používame na našich webových stránkach alebo zahŕňame do e-mailov, ktoré Vám posielame. Informácie webových signálov používame na rôzne účely, okrem iného na podávanie správ o činnosti na stránke, uvádzanie počtu jedinečných návštevníkov, na reklamu, audit e-mailov a podávania správ o e-mailoch, ako aj na personalizáciu.

 

5. POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Nasledujúce odseky opisujú rôzne účely, na ktoré získavame a používame Vaše osobné údaje, a rôzne typy osobných údajov, ktoré sú získavané pre každý jednotlivý účel. Chceme Vás upozorniť, že nie všetky z nižšie uvedených použití sa týkajú každého jednotlivca.

 

Na aký účel používame Vaše osobné údaje

Naše dôvody

Naše oprávnené záujmy

Služby spotrebiteľom.

Vaše osobné údaje používame na účely služieb spotrebiteľom vrátane odpovedí na Vaše otázky. Obvykle to vyžaduje použitie určitých osobných kontaktných údajov a informácií týkajúcich sa dôvodu Vašej otázky (napr. stav objednávky, technické záležitosti, otázka na produkt/sťažnosť (prenos napríklad prostredníctvom komunikačných kanálov alebo sociálnych médií), všeobecné otázky atď.

- Plnenie zmluvných povinností

- Zákonné povinnosti

- Naše oprávnené záujmy

- Zlepšenie a vývoj nových produktov a služieb

- Dosiahnutie vyššej efektívnosti

Súťaže, marketing a iné druhy propagácie.

Vaše osobné údaje používame na základe Vášho súhlasu (ak sa požaduje) na poskytovanie informácií o tovare alebo službách (napr. marketingové komunikácie, kampane alebo propagácie). Poskytovať sa dajú prostredníctvom e-mailu, reklám, SMS, telefónnych hovorov a poštových zásielok v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Niektoré z kampaní a propagácií prebiehajú na webových stránkach a/alebo sociálnych sieťach tretej strany. Používanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, čo znamená, že môžete podať námietku (alebo odvolať svoj súhlas v niektorých krajinách) voči spracúvaniu osobných údajov na tento účel. Podrobné informácie o zmene svojich preferencií týkajúcich sa marketingovej komunikácie nájdete nižšie v odsekoch 9 a 10. Viac informácií o našich súťažiach a iných druhoch propagácie nájdete v oficiálnych pravidlách alebo údajoch zaslaných s každou súťažou/propagáciou.

- Na základe Vášho súhlasu (ak sa vyžaduje)

- Plnenie zmluvných povinností

- Náš oprávnený záujem

- Vypracovanie údajov o tom, ktoré z našich produktov a služieb Vás môžu zaujímať, a informovať Vás o nich

- Definovanie typov spotrebiteľov pre nové produkty alebo služby

Sociálne siete tretej strany:

Vaše osobné údaje používame v prípade interakcie s funkciami sociálnej siete tretej strany, ako je funkcia „Like“, s cieľom poskytnúť reklamu a komunikovať s vami na sociálnych sieťach tretej strany. V oznámeniach o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete tretej strany môžete zistiť viac o tom, ako tieto funkcie fungujú, o profilových údajoch, ktoré o Vás získavame, a o tom, ako vyjadriť nesúhlas.

- Na základe Vášho súhlasu (ak sa vyžaduje)

- Naše oprávnené záujmy

- Vypracovanie údajov o tom, ktoré z našich produktov a služieb Vás môžu zaujímať, a informovať Vás o nich

 

–Definovanie typov spotrebiteľov pre nové produkty alebo služby

Personalizácia (offline a online).

Na základe Vášho súhlasu (ak sa vyžaduje) používame Vaše osobné údaje (i) na analýzu Vašich preferencií a zvykov, (ii) na predvídanie Vašich potrieb na základe analýzy Vášho profilu, (iii) na zlepšenie a personalizáciu Vašich skúseností na našich webových stránkach a aplikáciách, (iv) na zabezpečenie, aby bol obsah našich webových stránok/aplikácií prispôsobený Vám a Vášmu počítaču alebo zariadeniu, (v) na poskytovanie cielenej reklamy a obsahu a (vi) na možnosť, aby ste sa zúčastnili interaktívnych funkcií, ak o to máte záujem. Napríklad si zapamätáme Vaše prihlasovacie ID/e-mailovú adresu alebo prihlasovacie meno, aby ste sa mohli nabudúce rýchlo prihlásiť a navštíviť našu stránku alebo aby ste mohli jednoducho vyvolať položky, ktoré ste predtým uložili v nákupnom vozíku. Na základe tohto typu informácií a na základe Vášho súhlasu (ak sa vyžaduje) vám tiež zobrazíme konkrétny obsah alebo propagácie spoločnosti Nestlé, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom. Používanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, čo znamená, že môžete podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov na tento účel. Podrobné informácie o tom, ako vyjadriť nesúhlas, nájdete nižšie v odseku 10.

- Na základe Vášho súhlasu (ak sa vyžaduje)

- Naše oprávnené záujmy

- Vypracovanie údajov o tom, ktoré z našich produktov a služieb Vás môžu zaujímať, a informovať Vás o nich

 

–Definovanie typov spotrebiteľov pre nové produkty alebo služby

Plnenie objednávky.

Vaše osobné údaje používame na spracúvanie a odoslanie Vašich objednávok, na informovanie o stave Vašich objednávok, na opravu adries a vykonanie overenia totožnosti a iné činnosti týkajúce sa odhalenia podvodu. Zahŕňa to používanie určitých osobných údajov a platobných informácií.

Iné všeobecné účely (napr. interný prieskum, prieskum trhu, analýza, bezpečnosť).

Vaše osobné údaje používame v súlade s platnými právnymi predpismi na iné všeobecné obchodné účely, ako je udržiavanie Vášho konta, vykonávanie interného prieskumu a prieskumu trhu a posudzovanie efektívnosti reklamných kampaní. Ak disponujete účtami Nestlé, vyhradzujeme si právo spojiť tieto účty do jediného účtu. Vaše osobné údaje používame aj na riadenie a prevádzku našej komunikácie, IT a bezpečnostných systémov.

- Plnenie zmluvných povinností

- Na základe Vášho súhlasu (ak sa vyžaduje)

- Zákonné povinnosti

- Naše oprávnené záujmy

- Zlepšenie a vývoj nových produktov a služieb

- Dosiahnutie vyššej efektívnosti

- Ochrana našich systémov, sietí a personálu

- Dodržiavanie zákonných povinností

Zákonné dôvody alebo fúzia/akvizícia.

Ak je spoločnosť Nestlé alebo jej aktíva nadobudnutá inou spoločnosťou alebo zlúčená s inou spoločnosťou, a to aj v dôsledku bankrotu, poskytneme Vaše osobné údaje každému z našich zákonných nástupcov. Zverejníme Vaše osobné údaje tretím stranám aj vtedy, (i) keď sú požadované na základe platných právnych predpisov, (ii) v reakcii na súdne konanie, (iii) v reakcii na požiadavku príslušného orgánu na presadzovanie práva, (iv) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku, alebo na ochranu verejnosti, (v) na presadzovanie podmienok akejkoľvek dohody alebo podmienok našej webovej stránky.

- Zákonné povinnosti

- Naše oprávnené záujmy

- Dodržiavanie zákonných povinností

- Ochrana našich aktív a personálu

 

 

6. ZVEREJŇOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Okrem spoločností Nestlé uvedených v odseku týkajúcom sa prevádzkovateľov údajov a kontaktných údajov (pozri odsek 12) poskytujeme vaše osobné údaje týmto typom organizácií tretej strany:

 

Poskytovatelia služieb.

Sú to externé spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri vykonávaní našej obchodnej činnosti (napr. plnenie objednávky, spracovanie platieb, odhaľovanie podvodu a overovanie totožnosti, prevádzka webovej stránky, spoločnosti v oblasti prieskumu trhu, podporné služby, propagácie, rozvoj webovej stránky, analýzy údajov, CRC atď.). Poskytovatelia služieb a ich vybraný personál majú povolenie na prístup a používanie Vašich osobných údajov v našom mene len v prípade špecifických úloh, ktoré majú vykonať, a to na základe našich pokynov, a Vaše osobné údaje musia zachovávať dôverným a bezpečným spôsobom. Ak to vyžadujú platné právne predpisy, môžete získať zoznam poskytovateľov spracúvajúcich Vaše osobné údaje (kontakt na nás pozri odsek 12).

 

Úrady podávajúce správy o úverovej schopnosti zákazníkov/vymáhači dlhov.

V rozsahu, ktorý povoľujú platné právne predpisy, sú úrady podávajúce správy o úverovej schopnosti zákazníkov a vymáhači dlhov externé spoločnosti, ktoré využívame na overenie Vašej úverovej schopnosti (najmä v prípade objednávok s faktúrou) alebo na zhromažďovanie nezaplatených faktúr.

 

Spoločnosti tretej strany, ktoré používajú osobné údaje na svoje vlastné marketingové účely.

S výnimkou situácií, keď ste dali svoj súhlas, neposkytujeme licencie ani nepredávame Vaše osobné údaje spoločnostiam tretej strany na ich vlastné marketingové účely. Ich totožnosť sa zverejní v čase získania vášho súhlasu.

 

Príjemcovia tretej strany používajúci osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo v dôsledku fúzie/akvizície.

Vaše osobné údaje zverejníme tretím stranám zo zákonných dôvodov alebo v súvislosti s akvizíciou alebo fúziou (podobnosti pozri odsek 5).

 

7. UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Nestlé prijíma každé primerané opatrenie na zaistenie toho, aby boli Vaše osobné údaje spracúvané počas minimálneho obdobia nevyhnutného na účely stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Kritériá na stanovenie obdobia uchovávania Vašich osobných údajov sú tieto:

 

 1. Spoločnosť Nestlé uchováva kópie Vašich osobných údajov vo forme, ktorá umožní identifikáciu len dovtedy, kým:
   

  1. udržiavame trvalý vzťah s Vami (napr. ak ste zahrnutí do nášho adresára a ešte ste nezrušili prihlásenie k odberu);
    

  2. Vaše osobné údaje sú potrebné v súvislosti s účelmi stanovenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a my disponujeme platným právnym základom,
    

 2. Trvanie:
   

  1. každého platného vymedzeného obdobia (t. j. každého obdobia, počas ktorého si môže osoba uplatňovať zákonný nárok voči nám), a
    

  2. dodatočných 2 mesiacov nasledujúcich po ukončení platného vymedzeného obdobia (dokážeme identifikovať osobné údaje osoby, ktorá si môže uplatňovať nárok na konci platného obdobia),
    

 3. Navyše, ak sa uplatňuje príslušný zákonný nárok, môžeme naďalej spracúvať Vaše osobné údaje počas tohto dodatočného času, ktorý je nevyhnutný v súvislosti s daným nárokom.

 

Počas období uvedených vyššie v odsekoch b (i) a b (ii) obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov na uchovanie alebo zaistenie bezpečnosti týchto údajov s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje musia preskúmať v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo povinnosťou v rámci platných právnych predpisov.

 

Keď sa obdobia uvedené vyššie v odsekoch (a), (b) a (c), a to každé v príslušnom rozsahu, ukončia, postupujeme tak, že buď

 

 • natrvalo vymažeme alebo odstránime príslušné osobné údaje, alebo
   

 • anonymizujeme príslušné osobné údaje.

 

8. ZVEREJNENIE, UKLADANIE A/ALEBO PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov vykonávame príslušné opatrenia (uvedené nižšie). Chceme vás upozorniť, že táto ochrana sa nevzťahuje na informácie, ktoré chcete poskytnúť vo verejných oblastiach, ako sú sociálne siete tretej strany.

 

Ľudia, ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným údajom.

Vaše osobné údaje budú spracúvať oprávnení zamestnanci alebo zástupcovia na základe opodstatnenej potreby informovanosti, a to v závislosti od konkrétnych účelov, na ktoré sú Vaše osobné údaje získavané (t. j. naši zamestnanci zodpovední za záležitosti týkajúce sa starostlivosti o spotrebiteľa budú mať prístup k Vašim záznamom).

 

Opatrenia prijaté v prevádzkových prostrediach.

Vaše osobné údaje ukladáme v prevádzkových prostrediach, ktoré uplatňujú primerané bezpečnostné opatrenia na predchádzanie neoprávnenému prístupu. Dodržiavame príslušné normy na ochranu osobných údajov. Prenos informácií cez internet však nie je, bohužiaľ, úplne bezpečný, a hoci sa usilujeme chrániť Vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov počas prenosu cez naše webové stránky/aplikácie.

 

Opatrenia, ktoré plánujeme prijať.

Je dôležité, aby ste aj Vy zohrávali úlohu pri zaistení bezpečnosti Vašich osobných údajov. Pri prihlásení na online účet sa uistite o tom, že ste si vybrali heslo účtu, ktoré ostatní nedokážu zistiť, a nikdy neprezrádzajte svoje heslo iným osobám.
 

Zodpovedáte za zaistenie dôvernosti tohto hesla a za používanie svojho účtu. Ak používate spoločný alebo verejný počítač, nikdy si nezvoľte zapamätanie prihlasovacieho ID/e-mailovej adresy alebo hesla a vždy sa pred opustením počítača odhláste. Mali by ste tiež používať nastavenia alebo kontroly ochrany súkromia, ktoré poskytujeme na našej webovej stránke/aplikácii.


Prenos Vašich osobných údajov. Vzhľadom na medzinárodný charakter našej obchodnej činnosti musíme niekedy prenášať Vaše osobné údaje v rámci skupiny Nestlé Group a tretím stranám, ako je uvedené vyššie v odseku 6, v súvislosti s účelmi stanovenými v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. V prípade ukladania, ako aj spracúvania Vašich osobných údajov, ako je uvedené vyššie, môže byť potrebné, aby boli Vaše osobné údaje nakoniec prenesené a/alebo uložené na mieste mimo krajiny Vášho bydliska, a to vo Švajčiarsku.

 

Vaše osobné údaje prenesieme aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) (napr. do iných subjektov spoločnosti Nestlé), ako aj do krajín, ktoré uplatňujú normy na ochranu údajov odlišné od noriem, ktoré sa uplatňujú v EHP. Na ochranu Vašich osobných údajov sme (i) zaviedli štandardné zmluvné doložky Európskej komisie (máte právo požiadať nás o kópiu týchto doložiek, keď nás kontaktujete, ako je uvedené nižšie), a/alebo (ii) sa odvoláme na Váš súhlas (keď to povoľujú právne predpisy).

 

9. VAŠE PRÁVA

 

Prístup k osobným údajom.

Máte právo na prístup a preskúmanie informácií o Vás a máte právo požiadať o fyzickú alebo elektronickú kópiu týchto informácií. Máte tiež právo požiadať o informácie o zdroji Vašich osobných údajov.

 

Tieto práva si môžete uplatniť tak, že nám pošlete e-mail [info@nestle.sk] alebo nám napíšete [Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza). Ak žiadosť predkladá iná osoba než Vy, a to bez poskytnutia dôkazu, že je žiadosť predložená oprávnene vo Vašom mene, bude žiadosť zamietnutá. Chceme Vás upozorniť, že akékoľvek identifikačné údaje, ktoré získame, sa spracujú len v súlade s platnými právnymi predpismi a v rozsahu, ktorý povoľujú tieto právne predpisy.

 

Dodatočné práva (napr. zmena, vymazanie osobných údajov).

Keď to umožňujú právne predpisy, môžete (i) požiadať o vymazanie, prenosnosť, opravu alebo revíziu Vašich osobných údajov, (ii) obmedziť používanie a zverejnenie svojich osobných údajov, a (iii) odvolať súhlas s našimi činnosťami v oblasti spracúvania údajov.

 

Na základe platných právnych predpisov môžete mať tiež tieto dodatočné práva, pokiaľ ide o používanie Vašich relevantných osobných údajov:

 

1. právo podať námietku, a to na základe Vašej konkrétnej situácie, voči používaniu Vašich relevantných osobných údajov z našej strany alebo v našom mene, a
 

1. právo podať námietku voči spracúvaniu Vašich relevantných osobných údajov z našej strany alebo v našom mene, a to na účely priameho marketingu.

 

Chceme vás upozorniť, že za určitých okolností nebudeme môcť vymazať Vaše osobné údaje bez toho, aby sme vymazali aj Váš používateľský účet. Na základe plnenia našich zákonných alebo zmluvných povinností sa môže od nás požadovať, aby sme niektoré z Vašich osobných údajov zachovali aj po Vašej žiadosti o vymazanie. Na základe platných právnych predpisov máme tiež právo uchovať niektoré z Vašich osobných údajov na plnenie našich obchodných potrieb.

 

V prípade potreby majú naše webové stránky vyhradené funkcie, prostredníctvom ktorých si môžete osobné údaje, ktoré ste poskytli, preskúmať a upraviť. Chceme Vás upozorniť, že od našich registrovaných spotrebiteľov požadujeme overenie totožnosti (napr. prihlasovacie ID/e-mailovú adresu, heslo) skôr, než majú prístup k svojim informáciám o účte a vykonajú ich zmeny. Pomáha to predchádzať neoprávnenému prístupu na Váš účet.

 

Dúfame, že dokážeme zodpovedať otázky, ktoré máte o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. Ak však máte nevyriešené pochybnosti, máte tiež právo podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu údajov.

 

10. VAŠE ROZHODNUTIA O SPÔSOBE POUŽÍVANIA A ZVEREJŇOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Usilujeme sa poskytnúť Vám možnosť rozhodnúť sa, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Tieto mechanizmy Vám zaisťujú kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi:

 

Súbory cookie/podobné technológie.

Svoj súhlas môžete riadiť prostredníctvom (i) nášho riešenia riadenia súhlasu alebo (ii) svojho prehliadača, aby ste mohli odmietnuť všetky súbory cookie/podobné technológie alebo niektoré z nich, alebo aby ste boli upozornení, keď sa používajú. Pozri odsek 4 vyššie.

 

Reklama, marketing a propagácia.

Môžete poskytnúť súhlas, aby sme používali Vaše osobné údaje na podporu našich produktov alebo služieb prostredníctvom zaškrtávacieho políčka/zaškrtávacích políčok, ktoré sa nachádzajú na registračných formulároch, alebo zodpovedaním otázky/otázok našich zástupcov zákazníckych služieb (CES). Ak sa rozhodnete, že už nechcete prijímať tieto správy, môžete sa následne kedykoľvek odhlásiť od prijímania správ súvisiacich s marketingom na základe pokynov uvedených v každej tejto správe. Na odhlásenie od marketingových správ zasielaných prostredníctvom akéhokoľvek média vrátane sociálnych sietí tretej strany môžete kedykoľvek použiť odkazy dostupné v našej správe, prihlásiť sa na webové stránky/aplikácie alebo sociálne siete tretej strany a upraviť svoje používateľské preferencie vo svojom profile účtu nezaškrtnutím príslušných políčok alebo sa obráťte na naše služby CES. Chceme vás upozorniť, že aj keď odmietnete prijímať marketingové správy, stále budete od nás dostávať administratívne správy, ako je potvrdenie objednávky alebo inej transakcie, oznámenia o Vašich aktivitách na účte (napr, potvrdenie účtu, zmena hesla atď.) a iné dôležité oznámenia, ktoré sa netýkajú marketingu.

 

Personalizácia (offline a online):

Keď to vyžadujú právne predpisy, ak požadujete, aby Vaše osobné údaje, ktoré používame, Vám boli poskytnuté s personalizovanou skúsenosťou/cielenou reklamou a obsahom, môžete to označiť prostredníctvom príslušného zaškrtávacieho políčka/zaškrtávacích políčok, ktoré sa nachádzajú na registračnom formuláre, alebo zodpovedaním otázky/otázok našich zástupcov CES. Ak sa rozhodnete, že už nechcete využívať túto personalizáciu, môžete kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas tak, že sa prihlásite na webové stránky/aplikácie a upravíte svoje používateľské preferencie vo svojom profile účtu nezaškrtnutím príslušných políčok alebo sa obrátite na naše služby CES.

 

Cielená reklama.

Sme partneri s reklamnými sieťami a inými poskytovateľmi reklamných služieb (ďalej len „poskytovatelia reklamy“), ktoré zaisťujú reklamu v mene nás a iných nepridružených spoločností na internete. Niektoré z týchto reklám sú prispôsobené Vašim záujmom na základe informácií získaných na našich stránkach alebo na nepridružených webových stránkach. Môžete navštíviť http://www.aboutads.info/choices , aby ste zistili viac o tomto type reklamy, ako aj o vyjadrení nesúhlasu s reklamnými postupmi založenými na záujmoch spoločností, ktoré sa zúčastňujú na samoregulačnom programe digitálnej reklamnej aliancie Digital Advertising Alliance („DAA“). Navyše môžete odstúpiť od tohto typu reklamy v mobilných aplikáciách spoločností, ktoré sa zúčastňujú na aplikácii AppChoices aliancie DAA stiahnutím aplikácie z iOS alebo Android app store. Môžete tiež zastaviť zhromažďovanie údajov o presnej polohe z mobilných zariadení nastavením zariadenia prostredníctvom služieb polohy.

 

11. ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ
 

Ak zmeníme spôsob zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi, budeme toto oznámenie aktualizovať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonať zmeny v našich postupoch a v tomto oznámení, a preto pravidelne kontrolujte naše oznámenie vzhľadom na aktualizácie alebo zmeny.

 

12. PREVÁDZKOVATELIA ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu a našim postupom týkajúcim sa ochrany osobných údajov alebo ak chcete podať sťažnosť súvisiacu s naším dodržiavaním platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, obráťte sa na nás na: Obráťte sa na nás alebo nám napíšte na: Nestlé Consumer Services, PO Box No 203, York, YO91 1XY alebo zavolajte na naše služby CES na (UK) 0800 58 57 59 (ROI) 00800 6378 5385.

 

Môžete sa tiež obrátiť na našu kontaktnú osobu v oblasti ochrany údajov prostredníctvom e-mailu na: [vložte správne údaje].

 

Zareagujeme na každú sťažnosť týkajúcu sa spôsobu nášho spracúvania osobných údajov (vrátane sťažnosti týkajúcej sa nášho porušenia vašich práv v rámci platných právnych predpisov) a vyšetríme ju.

 

Prevádzkovatelia údajov

Zodpovedný za

[Nestlé Slovensko s.r.o.]

 

[vložte názov spoločnosti Nespresso (ak sa spoločnosť líši od vyššie uvedenej)

Všetky činnosti s výnimkou komunikácie s naším strediskom pre vzťahy so spotrebiteľmi Nespresso

Nestlé Nespresso SA

Komunikácia s naším strediskom pre vzťahy so spotrebiteľmi