CAFE Practices

ILGTSPĒJA

C.A.F.E. standarti

3 min

ĒTISKA IEGUVE

Starbucks® ētiskas ieguves pieejas pamatprincips kafijas iegādē ir „Coffee and Farmer Equity“ (C.A.F.E.) standarti.

C.A.F.E. STANDARTI Ētisko ieguves standartu kopums

C.A.F.E. standarti bija viens no pirmajiem kafijas nozares ētikas standartu kopumiem, kas 2004. gadā tika izstrādāts sadarbībā ar "Conservation International".

Kopš 2015. gada Starbucks® kafija tiek sertificēta kā 99% ētiska, un mēs esam lielākais kafijas mazumtirgotājs, kas sasniedzis šo svarīgo latiņu. 
 
Šī sertifikācijas programma vērtē saimniecības pēc to kvalitātes, ekonomiskajiem, sociālajiem un vides kritērijiem, kas visi nodrošina pārredzamu, ienesīgu un ilgtspējīgu kafijas audzēšanas praksi, vienlaikus aizsargājot arī kafijas audzētāju, viņu kopienu un mūsu planētas labklājību.
 

EKONOMISKĀ PĀRREDZAMĪBA 

Starbucks® piegādātājiem (lauksaimniekiem, ražotājiem un eksportētājiem) ir jāiesniedz pierādījumi par maksājumiem, kas veikti par zaļo kafiju visā piegādes ķēdē, tostarp par to, cik daudz tieši samaksāts lauksaimniekiem par viņu kafiju.  
 
Tas nodrošina to, ka mēs zinām, no kurām saimniecībām mēs iepērkam kafiju, lauksaimnieku vārdus un cenu, kas katram no viņiem tiek maksāta par kafiju.

INTERESANTI FAKTI

Starbucks® sasniedza 99% ētiski iegūtas kafijas atzīmi 2015. gadā.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Kafijas ražotājiem ir jāaizsargā to cilvēku tiesības, kuri strādā viņu saimniecībās, un jāīsteno pasākumi, kas veicina drošu, taisnīgu un humānu darba vidi.  
 
Tas iekļauj kritērijus attiecībā uz algām un pabalstiem, darbā pieņemšanas praksi, darba stundām, aizsardzības līdzekļu lietošanu, medicīniskās aprūpes un izglītības pieejamību. 
 

VIDES LĪDERĪBA

Kafijas audzēšana un pārstrāde atbilstoši C.A.F.E. standartiem iekļauj ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un vides pasākumus, kas jāīsteno atkritumu apsaimniekošanā, ūdens kvalitātes aizsardzībā, ūdens un enerģijas taupīšanā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un agroķīmijas izmantošanas samazināšanā. 

S10_F1
KVALITĀTE

Mēs iepērkam, grauzdējam un pārdodam tikai visaugstākās kvalitātes Arabica kafiju.

S10_F2
MŪSU STANDARTI

Visai kafijas produkcijai ir jāatbilst mūsu augstajiem kvalitātes standartiem, iekļaujot degustācijas procesu.

PASTĀVĪGA PILNVEIDE

C.A.F.E. standarti ir sertifikācijas programma, nevis vienreizēja sertifikācijas sistēma, jo mēs uzskatām, ka vienmēr ir iespējams paveikt vēl vairāk, lai nodrošinātu augstas kvalitātes kafijas piegādi ilgtermiņā un nodrošinātu pozitīvu ietekmi lauksaimnieku kopienām.   
 
Starbucks® nepārtraukti pilnveido šo programmu, strādājot ar tādām grupām kā "Conservation International", lai novērtētu mūsu iepirkumu programmu patieso ietekmi uz procesā iesaistītajiem lauksaimniekiem un ražotājiem. Programma ļauj mums gūt ieskatu problēmās, ar kurām saskaras lauksaimnieki, un piegādes ķēdes darbībās vairāk nekā 30 dažādās kafijas ražotājvalstīs visā pasaulē. 

Par Starbucks®

Par mums <p>Uzziniet, kas padara Starbucks<sup>®</sup> unikālu, sākot no mūsu īpaši veidotajām saiknēm starp cilvēkiem un augstas kvalitātes kafiju un beidzot ar mūsu viesmīlīgajām kafejnīcām un gardajiem kafijas dzērieniem, kurus varat baudīt mājās.</p> 5 min

DZĪVESVEIDS

Kafijas pagatavošanas veidi: kā baudīt izcilu kafiju ikdienā <p>Kafijas baudīšana ir īpašs ikdienas rituāls – tas ir pelnījis rūpību un uzmanību. Uz mirkli atvelkot elpu un izbaudot mierīgu, pacilātu mirkli, varam uzsākt dienu pozitīvi.&nbsp;</p> 4 min

ILGTSPĒJA

Kafijas ilgtspēja <p>Iepazīstieties ar dažiem agronomiem un lauksaimniekiem, kas strādā, lai padarītu kafiju ilgtspējīgu un lai jūs varētu baudīt kafiju arī nākotnē.</p> 7 min