C.A.F.E. Practices

DUURZAAMHEID

C.A.F.E. Practices

3 min

ETHISCHE INKOOP

De basis van het ethische inkoopbenadering van Starbucks® bij het kopen van koffie zijn de Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices.

C.A.F.E. PRACTICES Een reeks ethische inkoopnormen

C.A.F.E. Practices zijn een van de eerste ethische inkoopnormen in de koffie-industrie die zijn ontwikkeld in samenwerking met Conservation International in 2004.

Sinds 2015 is Starbucks® koffie geverifeerd als 99% ethisch ingekocht, en we zijn de grootste koffieretailer die deze mijlpaal heeft bereikt.

Dit verificatieprogramma meet boerderijen aan de hand van kwaliteits-, economische, sociale en milieucriteria: allemaal ontworpen om transparante, winstgevende en duurzame koffieteeltmethoden te promoten en tegelijkertijd het welzijn van koffieboeren, hun gemeenschappen en onze planeet te beschermen.
 

KWALITEIT

We kopen, branden en verkopen alleen Arabica koffie van de hoogste kwaliteit. Alle koffie moet voldoen aan onze normen voor hoge kwaliteit, waaronder een cupping (proef) proces.

ECONOMISCHE TRANSPARANTIE

Starbucks® leveranciers (boeren, producenten en exporteurs) zijn verplicht om bewijzen aan te tonen van groene koffie tijdens de gehele productieketen, waaronder hoeveel de boeren zijn betaald voor hun koffie.

Dit zorgt ervoor dat we weten van welke boerderijen we kopen, de namen van de boeren, en de prijs die aan elk van hen voor de koffie wordt betaald.

WIST JE DAT?

Starbucks® bereikte in 2015 de mijlpaal van 99% ethisch ingekochte koffie.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Koffieproducenten moeten de rechten beschermen van mensen die op hun boerderijen werken en moeten maatregelen nemen die een veilige, eerlijke en humane werkomgeving bevorderen.

Dit omvat criteria met betrekking tot salarissen en arbeidsvoorwaarden, werktijden, gebruik van beschermende uitrusting, toegang tot medische zorg en onderwijs.
 

MILIEU-LEIDERSCHAP

Met C.A.F.E. Practices wordt onder andere het volgende bedoeld: duurzame landbouwpraktijken en milieumaatregelen die belangrijk zijn voor het beheren van afval, het beschermen van de waterkwaliteit, het besparen van water en energie, het behouden van biodiversiteit en het verminderen van het gebruik van agrochemische stoffen.

 

VOORTDURENDE VERBETERING

 

C.A.F.E. Practices is een verificatieprogramma, geen eenmalige certificeringssysteem, omdat we geloven dat er altijd meer te doen is om de levering van koffie van hoge kwaliteit op lange termijn te garanderen en om een positieve impact te hebben op boerengemeenschappen.

Starbucks® verbetert dit programma voortdurend door samen te werken met groepen zoals Conservation International om de werkelijke impact van onze inkoopprogramma's op de deelnemende boeren en producenten te meten. Het programma stelt ons in staat om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee de boeren en toeleveringsbedrijven in meer dan 30 verschillende koffieproducerende landen over de hele wereld worden geconfronteerd.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid van koffie <p>Maak kennis met enkele agronomen en boeren die zich inzetten voor duurzame koffie, zodat jij altijd van jouw koffie kunt genieten, nu en in de toekomst.</p> 7 min

AMBACHT

De kunst van blenden en branden <p>Voordat je kan genieten van je favoriete Starbucks<sup>®</sup>-koffie, ondergaan de koffiebonen vele processen, onder andere blenden en branden.</p> 4 min

DE REIS VAN KOFFIE

Koffiebonen oorsprong <p>Heb je je ooit afgevraagd van welke plant koffie afkomstig is? Koffiebonen zijn eerst groen, het zijn de ruwe zaden van de 'koffiebes'.</p> 3 min