Uvjeti korištenja

Nestlé Adriatic d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 010 Zagreb
Temeljni kapital: 14.685.500,00 HRK uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Laurentiu-Florin Dimitriu, L. Wacirz, M.Marinov
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080474676 
Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR7023400091110393956

 

 

Odredbe i uvjeti

 

Hvala vam što ste posjetili ovu web-stranicu. Pažljivo pročitajte Odredbe i uvjete koji se nalaze u ovom dokumentu jer bilo kakva upotreba ove web-stranice znači da ste prihvatili ovdje navedene Odredbe i uvjete.

Društva Starbucks i Nestlé stvorili su svjetsko udruženje za kavu u kolovozu 2018. u sklopu kojeg društvo Nestlé ima trajna prava trgovati potrošačkom pakiranom robom, kavom za prehranu i proizvodima od čaja društva Starbucks diljem svijeta.

Na ovoj web-stranici pojmovi „mi“, „nas“, „naš“, „Nestlé“ i „Grupacija Nestlé“ odnose se na Nestlé S.A. i sva povezana društva u skladu s kontekstom društva Nestlé Adriatic d.o.o. „Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i/ili upotrebljava ovu web-stranicu.

 

Politika privatnosti web-stranice

 

Svi osobni podaci ili materijali poslani na web-stranice Grupacije Nestlé podliježu pravilima Grupacije Nestlé o privatnosti i zaštiti osobnih podataka utvrđenim u Izjavi o privatnosti koja se nalazi na ovoj web-stranici.

 

Točnost, potpunost i pravodobnost informacija

 

Iako primjenjujemo sve razumne pokušaje kako bismo osigurali točnost i cjelovitost podataka na ovoj web-stranici, nismo odgovorni ako podaci koje stavljamo na raspolaganje na ovom web-stranici nisu točni ili cjeloviti. Svako oslanjanje na materijale na ovoj web-stranici na vaš je rizik. Slažete se da je vaša odgovornost pratiti bilo kakve izmjene materijala i informacija sadržanih na ovoj web-stranici.

 

 

Prijenos

 

Bilo koja neosobna komunikacija ili materijal koje prenosite na ovoj web-stranici elektroničkom poštom ili na bilo koji drugi način, uključujući sve podatke, pitanja, komentare, prijedloge ili slično, tretirat će se kao nepovjerljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Grupacije Nestlé i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, odavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje i objavljivanje na mreži. Nadalje, Grupacija Nestlé smije upotrebljavati u bilo koje svrhe (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju, oglašavanje i marketing proizvoda) bilo koje ideje, umjetnička djela, izume, razvoje, prijedloge ili koncepte sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web-stranicu. Svaka takva upotreba ne treba se nadoknađivati strani koja je podnijela informacije. Podnošenjem informacija također jamčite da ste vlasnik materijala/sadržaja koji ste predali, da nije klevetnički i da upotreba od strane grupacije Nestlé ne krši prava treće strane ili da na drugi način kršimo bilo koje mjerodavne zakone. Grupacija Nestlé nije dužna koristiti se predanim informacijama.

 

Prava intelektualnog vlasništva

 

® Nespresso i Nescafé Dolce Gusto registrirani su zaštitni znakovi društva Société des Produits Nestlé S.A. Starbucks i logotip društva zaštitni su znakovi društva Starbucks Corporation koji se koriste pod licencom društva Nestlé.

Pike Place zaštitni je znak društva The Pike Place Market PDA, koji se koristi pod licencom. Sva prava pridržana.

Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva na sav tekst, slike i ostale materijale na ovoj web-stranici vlasništvo su Grupacije Nestlé i/ili društva STARBUCKS te su uključeni uz dopuštenje odgovarajućeg vlasnika.

Dopušteno vam je pregledavati ovu web-stranicu, reproducirati izvatke putem ispisa, preuzimanja na tvrdi disk ili u svrhu distribucije drugim osobama. To je dozvoljeno samo pod uvjetom da održite istima sve obavijesti o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima i da se prethodna obavijest o zaštitnom znaku pojavljuje na takvim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija bilo kojeg dijela ove web-stranice ne smije se prodati ili distribuirati u komercijalne svrhe i ne smije se mijenjati ili ugrađivati u bilo koje drugo djelo, publikaciju ili web-stranicu.

Zaštitni znakovi, logotipi, znakovi i uslužni žigovi (zajednički „zaštitni znakovi“) prikazani na ovoj web-stranici pripadaju društvima Starbucks ili Nestlé ili ih pod licencom upotrebljava društvo Société des Produits Nestlé S.A., dio Grupacije Nestlé. Ništa što se nalazi na ovoj web-stranici ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na upotrebu bilo kojeg zaštitnog znaka prikazanog na ovoj web-stranici. Vaša upotreba/zloupotreba zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web-stranici ili bilo kojem drugom sadržaju na ovoj web-stranici, osim kako je predviđeno ovim Uvjetima i odredbama, strogo je zabranjena. Također napominjemo da Grupacija Nestlé ili društvo Starbucks energično provode svoja prava intelektualnog vlasništva ili olakšavaju provedbu svojih licenciranih prava na intelektualno vlasništvo u punoj mjeri zakona.

 

Poveznice na druge web-stranice

 

Poveznice na web-stranici mogu vas odvesti izvan mreže i sustava Grupacije Nestlé, a Grupacija Nestlé ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj, točnost ili funkciju tih drugih web-stranica trećih strana. Poveznice su pružene u dobroj vjeri i Grupacija Nestlé ne može biti odgovorna za bilo kakve naknadne promjene na drugim web-stranicama za koje pružamo poveznice. Uključivanje bilo koje poveznice na druge web-stranice ne podrazumijeva odobrenje Grupacije Nestlé. Preporučujemo da budete svjesni i pažljivo pročitate pravne obavijesti i izjave o privatnosti svih ostalih web-stranica koje posjetite.

 

Jamstva i izjave o odricanju od odgovornosti

 

Ovu web-stranicu upotrebljavate isključivo na vlastiti rizik.

 

Jamstva

 

Ova web-stranica pružena vam je na osnovi „kakva jest“ i „kako je dostupna“ i stoga Grupacija Nestlé ne daje nikakva jamstva, bilo izričita, implicirana, zakonska ili druga (uključujući implicirana jamstva utrživosti ili zadovoljavajuće kvalitete i prikladnost za određenu svrhu), uključujući jamstva ili izjave da će materijal na ovoj web-stranici mjestu biti cjelovit, točan, pouzdan, pravovremen, bez kršenja prava trećih strana, da će pristup ovoj web-stranici biti neprekinut ili bez pogrešaka ili bez virusa, da će ova web-stranica biti sigurna, da će bilo koji savjet ili mišljenje dobiveno od Grupacije Nestlé putem ove web-stranice biti točno ili da se na njega treba pouzdati te se u skladu s tim izričito odriče bilo kakve povezane izjave ili jamstva.

Imajte na umu da neke jurisdikcije možda neće dopustiti izuzeća impliciranih jamstava, pa se neka od tih izuzeća možda ne odnose na vas. Molimo provjerite svoje lokalne zakone.

Zadržavamo pravo ograničiti, obustaviti ili prekinuti bez prethodne najave vaš pristup ovoj web-stranici ili bilo kojoj značajci ove web-stranice ili bilo kojoj značajci ili dijelu istog u bilo kojem trenutku.

 

Odgovornost

 

Grupacija Nestlé i/ili bilo koja druga strana koja je uključena u stvaranje, proizvodnju ili isporuku ove web-stranice u naše ime ne snosi nikakvu odgovornost ni bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu, posebnu ili kaznenu naknadu, troškove, gubitke ili obveze koji na bilo koji način proizlaze iz vašeg pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promjene sadržaja ove web-stranice ili koje proizlaze iz bilo kojeg druge web-stranice kojoj pristupate putem poveznice s ove web-stranice ili u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, iz bilo kojih radnji koje poduzmemo ili ne uspijemo poduzeti kao rezultat bilo koje poruke elektroničke pošte koju nam pošaljete.

Grupacija Nestlé i/ili bilo koja druga strana koja je uključena u stvaranje, proizvodnju ili isporuku ove web-stranice nisu odgovorne za održavanje materijala i usluga dostupnih na ovoj web-stranici ili za pružanje bilo kakvih ispravaka, ažuriranja ili izdanja u vezi s tim. Bilo koji materijal na ovoj web-stranici podložan je promjeni bez prethodne najave.

Nadalje, Grupacija Nestlé ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak pretrpljen zbog virusa koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu ili drugu imovinu zbog vaše upotrebe, pristupa ili preuzimanja bilo kojeg materijala s ove web-stranice. Ako odlučite preuzeti materijal s ove web-stranice, to činite na vlastiti rizik.

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, izričito se odričete svih zahtjeva prema Grupaciji Nestlé, njezinim službenicima, direktorima, zaposlenicima, dobavljačima i programerima koji mogu proizaći iz vaše upotrebe ili pristupa ovoj web-stranici.

 

Zabranjene aktivnosti

 

Zabranjeno vam je bilo kakvo djelovanje koje Grupacija Nestlé Group po svom apsolutnom nahođenju može smatrati neprikladnim i/ili bi se smatralo nezakonitim postupkom ili je zabranjeno bilo kojim zakonima primjenjivim na ovoj web-stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

bilo koju radnju koja bi predstavljala povredu privatnosti (uključujući prijenos privatnih podataka bez privole dotične osobe) ili bilo kojeg drugog zakonskog prava pojedinaca,

potrebu ove web-stranice za klevetu protiv Grupacije Nestlé, njezinih zaposlenika ili drugih pojedinaca ili postupanje na takav način kojim se Grupacija Nestlé dovodi na loš glas,

prijenos datoteka koje sadrže viruse koji mogu prouzročiti štetu imovini Grupacije Nestlé ili imovini drugih pojedinaca i

objavljivanje ili prijenos bilo kojeg neovlaštenog materijala na ovoj web-stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na materijal koji bi, prema našem mišljenju, mogao uzrokovati smetnje, bio štetan ili kršio sustave ili mrežnu sigurnost Grupacije Nestlé ili treće strane, bio klevetnički, rasistički, opsceni, prijeteći, pornografski ili na drugi način nezakonit.

 

Sudska nadležnost i mjerodavno pravo

 

Proizvodi, materijali, ponude i informacije Grupacije Nestlé koje se pojavljuju na ovoj web-stranici namijenjeni su samo korisnicima i/ili kupcima u Republici Hrvatskoj. Grupacija Nestlé ne izjavljuje da su proizvodi i sadržaj ove web-stranice prikladni ili dostupni na mjestima koja nisu na teritoriji Republike Hrvatske. Obratite se našem lokalnom distributeru da biste dobili više informacija o dostupnosti proizvoda u vašoj zemlji. Proizvodi koji se pojavljuju na ovoj web-stranici samo su vizualni prikazi i nisu takvi u stvarnoj veličini, boji pakiranja itd.

Vi i Grupacija Nestlé slažete se da su sva sporna pitanja ili zahtjeve koji proizlaze iz ili se odnose na upotrebu ove web-stranice podložna hrvatskim zakonima i u isključivoj nadležnosti sudova Republike Hrvatske.

 

Kolačići

 

Nestlé upotrebljava tehnologiju praćenja („kolačići“). Politika Grupacije Nestlé o upotrebi kolačića izložena je u politici privatnosti i osobnih podataka Grupacije Nestlé koja se nalazi na ovoj web-stranici.

 

Ažuriranja pravne obavijesti

 

Zadržavamo pravo na bilo kakve izmjene i ispravke ove izjave. Povremeno posjetite ovu web-stranicu kako biste pregledali ove i nove dodatne informacije.