Οροι και Προϋποθέσεις

Βρες τους Όρους και Προϋποθέσεις στο Starbucks® At Home.

Starbucks at home Eλλάδα -  Όροι Χρήσης ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλώ όπως διαβάστε  προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, δεδομένου ότι οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστοτόπου συνιστά αποδοχή των Παρόντων Όρων  και  Προϋποθέσεων.
Η Starbucks και η Nestlé δημιούργησαν μια παγκόσμια συμμαχία στον καφέ τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με την οποία η Nestlé έχει το απεριόριστο δικαίωμα να εμπορεύεται συσκευασμένα προϊόντα Starbucks που απευθύνονται σε καταναλωτές και προϊόντα καφέ και τσάι για επαγγελματίες  σε όλο τον κόσμο.


Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμάς", "μας", "Nestlé" και "Όμιλος Nestlé " αναφέρονται στην εταιρεία Nestlé S.A. και στις συνδεδεμένες εταιρείες της, σύμφωνα με το εκάστοτε περιεχόμενο, NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και NEΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΦΕ.


Ο όρος “Εσείς" αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο έχει πρόσβαση ή/και χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ή υλικό που αποστέλλεται στους ιστοτόπους του Ομίλου Nestlé υπόκειται στην πολιτική του ομίλου Nestlé για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στην Δήλωση Ιδιωτικότητας που βρίσκεται στον παρόντα ιστότοπο.


ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Παρά το γεγονός ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται σε αυτόν τον ιστότοπο, ωστόσο δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση που οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς ή πλήρεις. Εάν επιλέξετε να βασιστείτε στο υλικό που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο, αυτό θα γίνεται με δική σας ευθύνη. Αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιαδήποτε αλλαγή στο υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.


ΜΕΤΑΔΟΣΗ


Οποιαδήποτε μη προσωπική επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε σε αυτόν τον ιστότοπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, είναι και θα θεωρηθεί μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από δικαιώματα τρίτων. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή δημοσιεύετε γίνεται ιδιοκτησία του Ομίλου Nestlé και ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, κοινοποίησης, μετάδοσης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης και ανάρτησης. Περαιτέρω, ο Όμιλος Nestlé έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει για οποιουσδήποτε σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, παραγωγής, διαφήμισης και εμπορίας προϊόντων) οποιαδήποτε έργα τέχνης, ιδέες, εφευρέσεις, αναπτύξεις, προτάσεις ή γενικές ιδέες/σχέδια που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης του μέρους που υποβάλλει τις πληροφορίες. Υποβάλλοντας αυτές τις πληροφορίες, εγγυάστε επίσης ότι είστε ο δημιουργός/δικαιούχος του υλικού / περιεχομένου που έχετε υποβάλει, ότι αυτό δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από τον Όμιλο Nestlé δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Όμιλος Nestlé δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υποβληθείσες πληροφορίες.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Nespresso® και Nescafé® Dolce Gusto® είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Société des Produits Nestlé S.A. Το Starbucks και το λογότυπο Starbucks είναι εμπορικά σήματα της Starbucks Corporation και χρησιμοποιούνται από την Nestlé με άδεια.


Το Pike Place είναι εμπορικό σήμα του The Pike Place Market PDA, το οποίο χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. 


Και όλα τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, εικόνες και λοιπό υλικό αυτού του ιστοτόπου είναι ιδιοκτησία του Ομίλου Nestlé  ή/και της Starbucks ή συμπεριλαμβάνονται με άδεια του σχετικού κατόχου/δημιουργού.


Έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στον ιστότοπο, να αναπαράγετε αποσπάσματα μέσω εκτύπωσης, λήψης σε σκληρό δίσκο ή για σκοπούς διανομής σε άλλα άτομα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ανέπαφα όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις λοιπές δηλώσεις περί ιδιοκτησίας και ότι η ανωτέρω δήλωση για τα εμπορικά σήματα είναι εμφανής σε τέτοιες αναπαραγωγές. Καμία αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστοτόπου δεν μπορεί να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό κέρδος ούτε να τροποποιηθεί ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή δικτυακό τόπο.


Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι χαρακτήρες και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά "Εμπορικά Σήματα") που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην Starbucks ή στην Nestlé ή χρησιμοποιούνται με άδεια της Société des Produits Nestlé S.A., μέλος του ομίλου Nestlé. Τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση/κακή χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο Όμιλος Nestlé θα επιβάλει αυστηρά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του ή θα επιδιώξει την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που του έχουν παραχωρηθεί με άδεια, στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ


Οι σύνδεσμοι στους ιστοτόπους του ομίλου Nestlé ενδέχεται να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων του Ομίλου Nestlé και ο Όμιλος Nestlé δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των άλλων δικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται με καλή πίστη και ο Όμιλος Nestlé δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε άλλους ιστότοπους τρίτων μερών προς τους οποίους παρέχουμε έναν σύνδεσμο. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου προς άλλους ιστοτόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη/έγκριση του Ομίλου Nestlé. Συνιστούμε ιδιαίτερα να ενημερωθείτε και να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τις πολιτικές απορρήτου όλων των άλλων διαδικτυακών τόπων που θα επισκεφτείτε.


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ


Η χρήση αυτού του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ


Αυτός ο  ιστότοπος παρέχεταισε εσάς "ως έχει" και συνεπώς ο Όμιλος Nestlé δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη (συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό) συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ή των δηλώσεων ότι το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι πλήρες, ακριβές, αξιόπιστο, έγκαιρο, ότι δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα ή χωρίς ιούς, ότι ο ιστότοπος αυτός θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε συμβουλή ή γνώμη που αποκτάται από τον Όμιλο Nestlé μέσω αυτού του ιστοτόπου είναι ακριβής ή βάσιμη και οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις αναφορικά με αυτά απορρίπτονται ρητά, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 
Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να καταργήσουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας στον παρόντα ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε λειτουργία  του παρόντος ιστοτόπου ή μέρος αυτού ανά πάσα στιγμή.


ΕΥΘΥΝΗ


O Όμιλος Nestlé και/ ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή και παράδοση του παρόντος ιστοτόπου εκ μέρους μας, συμπεριλαμβανομένης  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της Starbucks Corporation, δεν θα φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, έμμεση, επακόλουθη, ειδική ζημία, κόστη, απώλειες ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από την πρόσβαση,  χρήση, αδυναμία χρήσης, αλλαγή του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου ή που προκύπτουν από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από τον παρόντα ιστότοπο ή στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, από οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβαίνουμε ή αποτυγχάνουμε να προβούμε ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας στείλατε.


O Όμιλος Nestlé και/ ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στην δημιουργία, παραγωγή και παράδοση του παρόντος ιστοτόπου, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διατήρηση του υλικού και των υπηρεσιών που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο ή για την παροχή διορθώσεων, ενημερώσεων ή δημοσιοποιήσεων σε σχέση με αυτά. Οποιοδήποτε υλικό στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.


Περαιτέρω, ο Όμιλος Nestlé δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία σας λόγω της χρήσης, πρόσβασης ή λήψης οποιουδήποτε υλικού από τον παρόντα ιστότοπο. Εάν επιλέξετε να κάνετε λήψη υλικού από τον παρόντα ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.


Στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, παραιτείστε ρητά από κάθε αξίωσή σας έναντι του Ομίλου Nestlé, των στελεχών του, διευθυντών, υπαλλήλων, προμηθευτών και προγραμματιστών του που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση ή την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο.


ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια την οποία ο Όμιλος Nestlé κατά την απόλυτη κρίση του ενδέχεται να θεωρήσει ακατάλληλη ή / και η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορευμένη από οποιονδήποτε κανόνα/νόμο που εφαρμόζεται στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:


Οποιαδήποτε πράξη, η οποία θα συνιστούσε παραβίαση του δικαιώματος τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητά του (συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης ιδιωτικών πληροφορίων χωρίς τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου) ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματος τρίτου προσώπου ∙


Χρήση του παρόντος ιστοτόπου για να δυσφημίσετε τον Όμιλο Nestle, τους υπαλλήλους του ή άλλα άτομα ή να ενεργήσετε με τέτοιο τρόπο που να βλάψει το καλό όνομα του Ομίλου Nestle∙


Μεταφόρτωση αρχείων που περιέχουν ιούς που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην ιδιοκτησία του Ομίλου Nestlé ή στην ιδιοκτησία άλλων ατόμων∙ και


Η ανάρτηση/δημοσίευση ή η μετάδοση σε αυτόν τον ιστότοπο οποιουδήποτε μη αδειοδοτημένου υλικού, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, υλικού που κατά την άποψή μας ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση, ζημία ή να παραβιάζει τα συστήματα ή την ασφάλεια του δικτύου του Ομίλου Nestlé ή τρίτων ή να είναι δυσφημιστικό, ρατσιστικό, άσεμνο, απειλητικό, πορνογραφικό ή άλλως παράνομο.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ


Τα προϊόντα, τα υλικά, οι προσφορές και οι πληροφορίες του Ομίλου Nestlé που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο, απευθύνονται   σε χρήστες και/ή καταναλωτές στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Nestlé δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας διανομέα για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαθεσιμότητα των προϊόντων στη χώρα σας. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι μόνο οπτικές απεικονίσεις και ως τέτοιες δεν είναι στο πραγματικό τους μέγεθος, χρώμα πακέτου κλπ.


Εσείς και ο Όμιλος Nestlé συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου  θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδα.


COOKIES

 

Η Nestlé χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης ("cookies"). Η πολιτική του Ομίλου Nestlé για τη χρήση cookies περιλαμβάνεται στην Δήλωση ιδιωτικότητας  και στην Πολιτική για τα Cookies του Ομίλου Nestlé που βρίσκονται σε αυτό τον ιστότοπο.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τυχόν αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση. Ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ελέγξετε αυτές και τυχόν νέες πρόσθετες πληροφορίες.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με τον Ιστότοπο, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας (i) μέσω email στο nestle.consumers@gr.nestle.com (ii) τηλεφωνικώς στο 210 6884111 ή (iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Nestlé Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. , Πατρόκλου 4, 151 25 Μαρούσι.