C.A.F.E praktijken

C.A.F.E - praktijken

3 min

ETHISCH VERANTWOORD INKOPEN

De bouwstenen van Starbucks® etische inkoopbeleid van koffie zijn de zogenaamde "Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) praktijken. 

C.A.F.E. PRAKTIJKEN Een reeks ethisch verantwoorde inkoopnormen

C.A.F.E. Praktijken waren een van de eerste ethisch verantwoorde inkoopnormen van de koffie-industrie en werd in 2004 ontwikkeld in samenwerking met Conservation International.

Sinds 2015 is Starbucks® koffie geverifieerd als 99% ethisch verantwoord ingekocht, en we zijn de grootste koffie handelaar die deze mijlpaal heeft bereikt.

 

Dit verificatieprogramma meet boerderijen aan de hand van kwaliteits-, economische-, sociale- en milieucriteria, allemaal bedoeld om transparante, winstgevende en duurzame koffieteeltpraktijken te bevorderen en tegelijkertijd het welzijn van koffieboeren, hun gemeenschappen en onze planeet te beschermen.

 

ECONOMISCHE TRANSPARANTIE

Leveranciers van Starbucks® (boeren, producenten en exporteurs) moeten bewijs kunnen tonen van betalingen voor groene koffie door de hele toeleveringsketen heen, inclusief het bedrag dat rechtstreeks aan de boeren is betaald voor hun koffie.


 
Hierdoor weten we van welke boerderijen we koffie kopen, hoe de boeren heten en welke prijs ze voor de koffie hebben gekregen.

WIST JE DAT?

Starbucks® bereikte in 2015 de mijlpaal van 99% ethisch verantwoord ingekochte koffie.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Koffieproducenten moeten de rechten beschermen van de mensen die op hun boerderijen werken en moeten maatregelen treffen die een veilige, eerlijke en humane werkomgeving garanderen.

 

Dit omvat criteria rond lonen en uitkeringen, aanwervingspraktijken, werkuren, gebruik van beschermende uitrusting, toegang tot medische zorg en onderwijs.

 

MILIEULEIDERSCHAP

Bij het verbouwen en verwerken van koffie omvatten C.A.F.E.-praktijken duurzame landbouwpraktijken en milieumaatregelen voor afvalbeheer, bescherming van de waterkwaliteit, behoud van water en energie, behoud van de biodiversiteit en vermindering van het gebruik van landbouwchemicaliën.

KWALITEIT
KWALITEIT

Wij kopen, branden en verkopen uitsluitend Arabica koffie van de allerhoogste kwaliteit. Alle koffie moet voldoen aan onze normen voor hoge kwaliteit, waaronder een cupping (degustatie) proces.

VOORTDURENDE VERBETERING

C.A.F.E. Praktijken is een verificatieprogramma, geen eenmalig certificeringssysteem, omdat we geloven dat er altijd meer gedaan kan worden om de voorziening van koffie van hoge kwaliteit op de lange termijn te waarborgen en een positieve invloed uit te oefenen op landbouwgemeenschappen.


 
Starbucks® verbetert dit programma voortdurend door samen te werken met organisaties zoals Conservation International om de werkelijke impact van onze inkoopprogramma's op de deelnemende boeren en producenten te meten. Het programma stelt ons in staat om inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee boeren en toeleveringsbedrijven in meer dan 30 verschillende koffieproducerende landen over de hele wereld worden geconfronteerd.

OVER STARBUCKS®

Starbucks® Geschiedenis <p>Ontdek wat Starbucks zo uniek maakt, van onze menselijke relaties en kwaliteitskoffies, tot onze gastvrije koffiebars en heerlijke koffies waarvan u thuis kunt genieten.</p> 5 min
De kunst van het blenden en branden van koffie <p>Voordat je jouw favoriete Starbucks<sup>®</sup> koffie maakt en drinkt, doorlopen de koffiebonen vele stappen, waaronder het blenden en branden.</p> 4 min
Duurzame koffie <p>Maak kennis met enkele agronomen en boeren die zich inzetten voor duurzame koffie, zodat jij altijd van je koffie kan genieten, nu en in de toekomst.</p> 7 min