C.A.F.E. Practices

UDRŽITELNOST

C.A.F.E. Practices

3 min

ETICKÉ ZÍSKÁVÁNÍ

Základním kamenem etického přístupu společnosti Starbucks® k získávání zdrojů při nákupu kávy je systém Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices.

C.A.F.E. PRACTICES Soubor norem pro etické získávání zdrojů

Systém C.A.F.E. Practices byl jedním z prvních souborů norem pro etické získávání zdrojů v odvětví pěstování a výroby kávy a byl vytvořen v partnerství s organizací Conservation International v roce 2004.

Od roku 2015 je káva Starbucks® ověřována jako z 99 % eticky získávaná a jsme největším maloobchodníkem s kávou, který tohoto milníku dosáhl. Tento ověřovací program hodnotí farmy na základě kvalitativních, ekonomických, sociálních a environmentálních kritérií, která všechna mají za cíl podporovat transparentní, ziskové a udržitelné postupy pěstování kávy a současně chránit blaho pěstitelů kávy, jejich komunit a naší planety.

 

EKONOMICKÁ TRANSPARENTNOST

Dodavatelé společnosti Starbucks® (pěstitelé, výrobci a vývozci) musí předložit doklady o platbách za zelenou kávu v dodavatelském řetězci, včetně toho, kolik zaplatili za kávu přímo pěstitelům.

Díky tomu víme, ze kterých plantáží nakupujeme, známe jména pěstitelů a cenu, kterou jsme každému z nich zaplatili za kávu.

RYCHLÁ FAKTA

V roce 2015 dosáhla společnost Starbucks® milníku 99 % eticky získávané kávy.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Producenti kávy musejí chránit práva lidí pracujících na jejich plantážích a musejí mít zavedená opatření, která podporují bezpečné, čestné a humánní pracovní prostředí.

Patří sem kritéria v oblasti mezd a benefitů, postupů najímání, pracovní doby, používání ochranných prostředků, přístupu k lékařské péči a vzdělání.
 

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V OBLASTI EKOLOGIE

Při pěstování a zpracování kávy zahrnuje systém C.A.F.E. Practices udržitelnou zemědělskou praxi a environmentální opatření, která musí být zavedena kvůli nakládání s odpady, ochraně kvality vody, úsporám vody a energie, ochraně biodiverzity a snižování spotřeby agrochemikálií.

Quality
KVALITA

Nakupujeme, pražíme a prodáváme pouze tu nejkvalitnější kávu.

Our standards
NAŠE NORMY

Veškerá káva musí projít našimi normami pro vysokou kvalitu, k nimž patří také cupping (degustace).

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

C.A.F.E. Practices je program verifikací, nikoli jednorázový certifikační systém, protože jsme přesvědčeni, že stále je co zlepšovat, aby se zajistila dlouhodobá dodávka vysoce kvalitní kávy a pozitivní dopady na komunity pěstitelů.

Společnost Starbucks® neustále zlepšuje tento program spoluprací se skupinami jako Conservation International, s cílem měřit skutečný dopad, který mají naše nákupní programy na zapojené pěstitele a producenty. Díky tomuto programu můžeme získat informace o problémech, které musí řešit pěstitelé a provozy dodavatelských řetězců ve více než 30 různých zemích produkujících kávu po celém světě.

UMĚNÍ KÁVY

Umění míchání a pražení <p>Než si můžete uvařit a popíjet svou oblíbenou kávu Starbucks<sup>®</sup>, projdou kávová zrna mnoha kroky, včetně míchání a pražení.</p> 4 min

CESTA KÁVY

Odkud pochází káva? <p>Na tom, odkud káva pochází – na jejím původu – závisí její chuť. Je to stejné jako u vína nebo čaje. Půda regionu, podnebí a další podmínky, to všechno má vliv na chuť kávy.</p> 3 min

O SPOLEČNOSTI STARBUCKS®

O nás <p>Objevte, čím je Starbucks<sup>®</sup> unikátní, od našeho odhodlání spojovat lidi a nabízet kvalitní kávu po příjemné kavárny a lahodné druhy káv, které si můžete vychutnat u vás doma.</p> 5 min