S účinností od: června 2019

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nestlé/ Starbucks

ROZSAH TOHOTO OZNÁMENÍ

Přečtěte si prosím pozorně toto prohlášení o ochraně osobních údajů („prohlášení“), abyste porozuměli našim zásadám a postupům týkajícím se Vašich osobních údajů a tomu, jak s nimi budeme zacházet. Toto prohlášení se vztahuje na jednotlivce, kteří komunikují se společností Nestlé a/nebo Nespresso prostřednictvím produktů a služeb společnosti Starbucks at Home jako spotřebitelé („Vy“). Toto prohlášení vysvětluje, jak jsou Vaše osobní údaje shromažďovány, používány a zveřejňovány společností Nestlé Česko s.r.o. a společností Nestlé Nespresso S.A, jež působí jako společní správci Vašich osobních údajů. („Nestlé“, „my“). Také Vás informuje, jak můžete přistupovat ke svým osobním údajům a aktualizovat je a provádět určitá rozhodnutí o tom, jak jsou Vaše osobní údaje používány.

 

Toto prohlášení pokrývá shromažďování osobních údajů při online a offline aktivitách, včetně osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím různých svých kanálů, jako jsou webové stránky, aplikace, sociální sítě třetích stran, služby pro zákazníky, prodejní místa a události. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme shromažďovat osobní údaje z různých zdrojů (webové stránky, offline událost). V rámci těchto aktivit kombinujeme osobní údaje, které byly původně shromážděny různými společnostmi Nestlé nebo partnery Nestlé. Více informací o tom, jak se proti tomuto postupu můžete ohradit, můžete najít v Oddílu 9.

 

Pokud nám neposkytnete potřebné osobní údaje (na tyto případy vás zřetelně upozorníme, např. uvedením této informace v registračních formulářích), možná nebudeme schopni vám dodat naše zboží a/nebo služby. Toto prohlášení se může čas od času změnit (viz Oddíl 11).

 

Toto prohlášení poskytuje důležité informace v následujících oblastech:

 

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

 

 1. COOKIES / PODOBNÉ TECHNOLOGIE, SOUBORY PROTOKOLŮ A WEBOVÉ PAMĚTI

 

 1. VYUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. UKLÁDÁNÍ A/NEBO PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

 1. VAŠE ROZHODNUTÍ O TOM, JAK SMÍME POUŽÍVAT A ZVEŘEJŇOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

 1. ZMĚNY V NAŠEM PROHLÁŠENÍ

 

 1. SPRÁVCI DAT A KONTAKT

 

1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Toto prohlášení se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme od Vás nebo o Vás, s využitím níže popsaných metod (viz Oddíl 2) z následujících zdrojů:

 

Webové stránky Nestlé. Webové stránky zaměřené na spotřebitele provozované společností Nestlé nebo pro ni, včetně webových stránek, které provozujeme v rámci vlastních domén / URL adres a miniwebů, které provozujeme na sociálních sítích třetích stran, jako je Facebook („webové stránky“).

 

Mobilní stránky / aplikace Nestlé. Mobilní internetové stránky zaměřené na spotřebitele nebo aplikace provozované společností Nestlé, například aplikace pro chytré telefony.

 

E-maily, SMS a další elektronické zprávy. Elektronická komunikace mezi Vámi a společností Nestlé.

 

Spotřebitelské služby. Komunikace se zákaznickým střediskem Nestlé pro Nestlé Starbucks at Home a střediskem pro vztahy se zákazníky Nespresso pro Starbucks at Home (společně „CES“).

 

Offline registrační formuláře. Tištěné nebo digitální registrační či podobné formuláře, které shromažďujeme například prostřednictvím poštovních zásilek, ukázek v obchodech, soutěží a dalších propagačních akcí nebo událostí.

 

Interakce s reklamou. Interakce s našimi reklamami (např. pokud zareagujete na některou z našich reklam na webu třetí strany, můžeme o této interakci obdržet informace).

 

Námi vytvořená data. V průběhu interakcí s Vámi můžeme o Vás vytvářet osobní údaje (např. záznamy o Vašich nákupech z našich webových stránek).

 

Data z jiných zdrojů. Sociální sítě třetích stran (např. Facebook, Google), průzkum trhu (pokud zpětná vazba není poskytována anonymně), agregátory dat třetích stran, partneři Nestlé pro propagaci, veřejné zdroje a data získaná akvizicí jiných společností.

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME, A JAK JE ZÍSKÁVÁME

 

V závislosti na Vaší komunikaci se společností Nestlé (online, offline, telefonicky atd.) od Vás shromažďujeme níže popsaným způsobem různé typy informací.

 

Osobní kontaktní údaje. Sem spadají veškeré informace, které nám poskytnete a které nám umožní Vás kontaktovat, jako je Vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, profil na sociální síti nebo telefonní číslo.

 

Přihlašovací informace k účtu. Veškeré informace, které jsou potřeba k získání přístupu k Vašemu konkrétnímu účtu. Příkladem může být vaše přihlašovací ID / e-mailová adresa, přezdívka, heslo v neobnovitelné podobě a/nebo bezpečnostní otázka a odpověď na ni.

 

Demografické informace a zájmy. Jakékoliv informace, které charakterizují Vaše demografické rysy nebo chování. K příkladům patří datum narození, věk nebo věkové rozmezí, pohlaví, zeměpisná poloha (např. PSČ), oblíbené produkty, koníčky a zájmy a informace o domácnosti nebo životním stylu.

 

Informace z počítače / mobilního zařízení. Jakékoliv informace o počítačovém systému nebo jiném technologickém zařízení, které používáte pro přístup k některé z našich webových stránek nebo aplikací, jako je adresa internetového protokolu (IP) použitá k připojení počítače nebo zařízení k internetu, typ operačního systému a druh či verze webového prohlížeče. Pokud přistupujete na web nebo aplikaci Nestlé prostřednictvím mobilního zařízení, například smartphonu, shromažďované informace budou rovněž zahrnovat, pokud je to povoleno, jedinečné ID Vašeho telefonu, reklamní ID, geografické umístění a další podobné údaje z mobilního zařízení.

 

Informace o používání webových stránek / komunikaci. Při procházení a interakci s našimi webovými stránkami nebo newslettery používáme technologie automatického shromažďování dat ke shromažďování určitých informací o Vašich aktivitách. Shromažďované informace zahrnují např. odkazy, na které kliknete, které stránky nebo obsah si prohlížíte a jak dlouho, a další podobné informace a statistiky o vašich interakcích, jako jsou doby odezvy obsahu, chyby stahování a délka návštěv určitých stránek. Tyto informace jsou shromažďovány pomocí automatizovaných technologií, jako jsou cookies a sledovací pixely, a shromažďují se také pomocí sledování třetích stran pro analytické a reklamní účely. Máte právo se proti používání takových technologií ohradit, další podrobnosti viz Oddíl 4.

 

Průzkum trhu a zpětná vazba od spotřebitelů. Veškeré informace, které s námi dobrovolně sdílíte o svých zkušenostech s používáním našich produktů a služeb.

 

Obsah generovaný spotřebiteli. Veškerý obsah, který vytvoříte a poté s námi sdílíte na sociálních sítích třetích stran nebo jeho nahráním na některý z našich webů nebo aplikací, včetně použití aplikací sociálních sítí třetích stran, jako je Facebook. K příkladům patří fotografie, videa, osobní příběhy nebo jiná podobná média nebo obsah. Tam, kde je to povoleno, shromažďujeme a zveřejňujeme obsah vytvářený spotřebiteli v souvislosti s celou řadou aktivit, včetně soutěží a jiných propagačních akcí, komunitních funkcí webových stránek, zapojení spotřebitelů a sociálních sítí třetích stran.

 

Informace ze sociálních sítí třetích stran. Jakékoliv informace, které veřejně sdílíte na sociální síti třetí strany, nebo informace, které jsou součástí Vašeho profilu na sociální síti třetí strany (jako je Facebook) a které povolíte sociální síti třetí strany, aby s námi sdílela. K příkladům patří základní informace o Vašem účtu (např. jméno, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, aktuální město pobytu, profilový obrázek, ID uživatele, seznam přátel atd.) a jakékoliv další doplňující informace nebo aktivity, jejichž sdílení povolíte sociální síti třetí strany. Informace o vašem profilu na sociálních sítích třetích stran (nebo jejich části) dostáváme pokaždé, když si stáhnete webovou aplikaci Nestlé nebo s ní komunikujete na sociální síti třetí strany, jako je Facebook, pokaždé, když používáte funkci sociálních sítí integrovanou na webových stránkách Nestlé (jako je Facebook Connect), nebo pokaždé, když s námi komunikujete prostřednictvím sociální sítě třetích stran. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Nestlé získává vaše informace ze sociální sítě třetích stran, nebo se odhlásit ze sdílení těchto informací ze sociálních sítí, navštivte webové stránky příslušné sociální sítě třetích stran.

 

Platební a finanční informace. Veškeré informace, které potřebujeme ke splnění objednávky nebo které používáte k provedení nákupu, jako jsou údaje o debetní nebo kreditní kartě (jméno držitele karty, číslo karty, datum vypršení platnosti atd.) nebo o jiných platebních metodách (pokud jsou takové metody k dispozici). V každém případě my nebo naši poskytovatelé zpracování plateb zpracováváme platební a finanční informace způsobem, který je v souladu s platnými zákony, předpisy a bezpečnostními standardy, jako je PCI DSS.

 

Telefonáty na zákaznické služby. Komunikace s CES může být zaznamenána nebo monitorována v souladu s platnými zákony pro místní provozní potřeby (např. pro účely kvality nebo školení). Podrobnosti o platebních kartách se nezaznamenávají. Pokud to vyžaduje zákon, budete o takovém záznamu informováni na začátku hovoru.

 

Citlivé osobní údaje. Ve své běžné obchodní činnosti se nesnažíme shromažďovat ani jinak zpracovávat citlivé osobní údaje. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nezbytné zpracovat Vaše citlivé osobní údaje, spoléháme na Váš předchozí výslovný souhlas pro jakékoliv dobrovolné zpracování (např. pro marketingové účely). Pokud Vaše citlivé osobní údaje zpracováváme pro jiné účely, spoléháme se na následující právní základy: i) odhalování a předcházení trestným činům (včetně předcházení podvodům); a (ii) soulad s příslušnými zákony (např. zajištění souladu s vykazováním diverzity).

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ

 

Vědomě nezískáváme ani neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 15 let. Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 15 let, okamžitě odstraníme jeho osobní údaje ze svých záznamů. Nestlé však může shromažďovat osobní údaje o dětech mladších 15 let od rodičů nebo zákonných zástupců přímo a s výslovným souhlasem této osoby.

 

4. COOKIES / PODOBNÉ TECHNOLOGIE, SOUBORY PROTOKOLŮ A WEBOVÉ PAMĚTI

 

Cookies / podobné technologie. Přečtěte si naše Prohlášení o souborech cookies, kde se dozvíte, jak můžete spravovat nastavení souborů cookies, podrobné informace o souborech cookies, které používáme, a o účelech, k nimž je používáme.

 

Soubory protokolů. Shromažďujeme informace formou souborů protokolu, které zaznamenávají aktivitu na webu a shromažďují statistiky o Vašich zvyklostech při prohlížení internetu. Tyto položky jsou generovány automaticky a pomáhají nám řešit chyby, zlepšovat výkon a udržovat zabezpečení našich webových stránek.

 

Sledovací pixely. Sledovací pixely (známé také jako „webové majáky“) jsou malé řetězce kódu, které zobrazují grafický obrázek na webové stránce nebo v e-mailu za účelem zpětného přenosu dat směrem k nám. Informace shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů zahrnují např. IP adresu, jakož i informace o tom, jak reagujete na e-mailovou kampaň (např. kdy byl e-mail otevřen, na které odkazy v emailu kliknete atd.). Sledovací pixely můžeme použít na svých webových stránkách nebo je začlenit do e-mailů, které vám zasíláme. Informace ze sledovacích pixelů používáme pro různé účely, mimo jiné pro vykazování provozu na webu, počtu unikátních návštěvníků, reklamy, auditu a vykazování e-mailů a personalizaci.

 

5. VYUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Následující odstavce popisují různé účely, pro něž shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, a různé typy osobních údajů, které jsou shromažďovány pro každý účel. Upozorňujeme, že ne všechna níže uvedená použití se vztahují na všechny osoby.

 

 

K čemu využíváme Vaše osobní údaje

Naše důvody

Naše legitimní zájmy

Spotřebitelské služby. Vaše osobní údaje používáme pro účely zákaznických služeb, včetně poskytování odpovědí na Vaše dotazy. Tyto účely obvykle vyžadují použití určitých osobních kontaktních informací a informací týkajících se důvodu vašeho dotazu (např. stav objednávky, technický problém, otázka na produkt / stížnost (předaná například prostřednictvím našich komunikačních kanálů nebo sociálních médií), obecné otázky atd.

- Plnění smluvních povinností

- Právní závazky

- Naše legitimní zájmy

- Vylepšování a vývoj nových produktů a služeb

- Zvýšení efektivity

Soutěže, marketing a další propagace. S Vaším souhlasem (je-li vyžadován) používáme Vaše osobní údaje k tomu, abychom vám poskytli informace o zboží nebo službách (např. marketingové komunikace, kampaně či propagační akce). K používaným prostředkům patří e-maily, reklamy, SMS, telefonní hovory a poštovní zásilky v rozsahu povoleném platnými zákony. Některé z našich kampaní a propagačních akcí jsou provozovány na webových stránkách nebo sociálních sítích třetích stran. Toto použití Vašich osobních údajů je dobrovolné, což znamená, že se můžete proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely ohradit (nebo odvolat svůj souhlas v některých zemích). Podrobné informace o tom, jak upravit preference týkající se marketingové komunikace, naleznete níže v Oddílech 9 a 10. Další informace o našich soutěžích a dalších akcích můžete najít v oficiálních pravidlech nebo podrobnostech zveřejněných u každé soutěže / propagační akce.

- S Vaším souhlasem (je-li vyžadován)

- Plnění smluvních povinností

- Náš legitimní zájem

- Zjišťování, které z našich produktů a služeb Vás mohou zajímat, a poskytování informací o těchto produktech a službách

- Definování typů spotřebitelů pro nové produkty nebo služby

Sociální sítě třetích stran: Vaše osobní údaje používáme, když komunikujete a reagujete na funkce sociálních sítí třetích stran, jako jsou funkce typu „To se mi líbí“, abychom vám mohli poskytovat reklamy a spolupracovat s vámi na sociálních sítích třetích stran. O tom, jak tyto funkce fungují, o profilových údajích, které o vás získáme, a o tom, jak se odhlásit, a o tom, jak se z těchto služeb odhlásit, můžete zjistit více informací v Prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných sociálních sítí třetích stran.

- S Vaším souhlasem (je-li vyžadován)

- Naše legitimní zájmy

- Zjišťování, které z našich produktů a služeb vás mohou zajímat, a poskytování informací o těchto produktech a službách

- Definování typů spotřebitelů pro nové produkty nebo služby

Personalizace (offline a online). S Vaším souhlasem (je-li vyžadován) používáme Vaše osobní údaje (i) k analýze Vašich preferencí a návyků, (ii) k předvídání Vašich potřeb na základě naší analýzy vašeho profilu, (iii) ke zlepšení a personalizaci vašich zkušeností s našimi webovými stránkami a aplikacemi; (iv) k zajištění, aby obsah z našich webových stránek / aplikací byl optimalizován pro vás a pro Váš počítač nebo zařízení; (v) k poskytování cílené reklamy a obsahu a (vi) k umožnění účasti na interaktivních funkcích, pokud se pro ni rozhodnete. Například si pamatujeme Vaše přihlašovací ID / e-mailovou adresu nebo přezdívku, abyste se mohli rychle přihlásit při příští návštěvě našeho webu nebo abyste mohli snadno načíst položky, které jste dříve vložili do nákupního košíku. Na základě tohoto typu informací a s Vaším souhlasem (je-li vyžadován) Vám také ukážeme konkrétní obsah nebo propagační akce Nestlé, které jsou přizpůsobeny Vašim zájmům. Toto použití Vašich osobních údajů je dobrovolné, což znamená, že se můžete proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely ohradit. Podrobné informace o tom, jak se odhlásit, naleznete níže v Oddílu 10.

- S Vaším souhlasem (je-li vyžadován)

- Naše legitimní zájmy

- Zjišťování, které z našich produktů a služeb vás mohou zajímat, a poskytování informací o těchto produktech a službách

- Definování typů spotřebitelů pro nové produkty nebo služby

Plnění objednávek. Vaše osobní údaje používáme ke zpracování a odeslání Vašich objednávek, informování o stavu Vašich objednávek, správných adresách a ověřování totožnosti a k dalším aktivitám zaměřeným na odhalování podvodů. V rámci těchto aktivit mohou být použity určité osobní údaje a platební údaje.

Jiné obecné účely (např. interní průzkum nebo průzkum trhu, analytické, bezpečnostní). V souladu s příslušnými zákony používáme Vaše osobní údaje k jiným obecným obchodním účelům, například k vedení Vašeho účtu, provádění interního nebo tržního průzkumu a měření účinnosti reklamních kampaní. Pokud máte účty Nestlé, vyhrazujeme si právo sjednotit tyto účty do jednoho účtu. Vaše osobní údaje také používáme pro správu a provoz našich komunikačních, IT a bezpečnostních systémů.

- Plnění smluvních povinností

- S Vaším souhlasem (je-li vyžadován)

- Právní závazky

- Naše legitimní zájmy

- Vylepšování a vývoj nových produktů a služeb

- Zvýšení efektivity

- Ochrana našich systémů, sítí a zaměstnanců

- Dodržování zákonných povinností

Právní důvody nebo fúze/akvizice. V případě, že společnost Nestlé nebo její aktiva budou získány nebo sloučeny s jinou společností, včetně konkurzu, budeme Vaše osobní údaje sdílet s některým z našich právních nástupců. Vaše osobní údaje také poskytneme třetím stranám (i) pokud to vyžadují platné zákony; ii) v reakci na soudní řízení; iii) na žádost příslušného orgánu činného v trestním řízení; (iv) k ochraně svých práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku či k ochraně veřejnosti; nebo (v) k vynucení podmínek jakékoliv dohody nebo podmínek našich webových stránek.

- Právní závazky

- Naše legitimní zájmy

- Dodržování zákonných povinností

- Ochrana našeho majetku a personálu

 

6. POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kromě společností Nestlé uvedených v sekci Správci údajů a kontakty (viz Oddíl 12) sdílíme Vaše osobní údaje s následujícími typy organizací třetích stran:

 

Poskytovatelé služeb. Jedná se o externí společnosti, které nám pomáhají v naší obchodní činnosti (např. plnění objednávek, zpracování plateb, detekce podvodů a ověření identity, provoz webových stránek, společnosti zabývající se průzkumem trhu, podpůrné služby, propagace, vývoj webových stránek, analýza dat, CRC atd.). Poskytovatelé služeb a jejich vybraní zaměstnanci mají přístup k Vašim osobním údajům a jejich použití pouze naším jménem pro konkrétní úkoly, o jejichž provedení byli požádáni, na základě našich pokynů a jsou povinni zachovávat důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. V případě, že to vyžadují platné zákony, můžete získat seznam poskytovatelů zpracovávajících Vaše osobní údaje (kontaktujte nás dle pokynů v Oddílu 12).

 

Agentury pro úvěrové zpravodajství / vymáhání dluhů. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy jsou agentury poskytující úvěrové zpravodajství a služby vymáhání dluhů externí společnosti, které používáme, abychom si mohli ověřit Vaši bonitu (zejména u objednávek s fakturou) nebo zajistit nesplacené faktury.

 

Společnosti třetích stran využívající osobní údaje pro vlastní marketingové účely. S výjimkou případů s Vaším výslovným souhlasem neudělujeme licence ani neprodáváme Vaše osobní údaje společnostem třetích stran pro jejich vlastní marketingové účely. Jejich totožnost bude zveřejněna v okamžiku, kdy je požadován Váš souhlas.

 

Příjemci ze třetích stran využívající osobní údaje z právních důvodů nebo kvůli fúzi/akvizici. Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám z právních důvodů nebo v souvislosti s akvizicí nebo fúzí (podrobnosti viz Oddíl 5).

 

7. UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Nestlé podniká veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pouze po minimální dobu nezbytnou pro účely stanovené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Kritéria pro stanovení doby uchovávání Vašich osobních údajů jsou následující:

 

 1.  1.  Nestlé si ponechá kopie Vašich osobních údajů ve formě, která umožňuje jejich identifikaci, pouze pokud:
  1. S Vámi udržujeme trvalý vztah (např. pokud jste zařazeni do našeho distribučního seznamu a nejste odhlášeni);
  2. (ii.)Jsou Vaše osobní údaje nezbytné v souvislosti s účely stanovenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a máme platný právní důvod,
  3. Doba trvání:
   1. jakékoliv relevantní promlčecí lhůty (tj. jakéhokoliv období, během kterého by osoba mohla proti nám uplatnit právní nárok), a
   2. další 2 měsíce po skončení příslušné promlčecí lhůty (abychom byli schopni identifikovat jakékoliv osobní údaje osoby, která může uplatnit nárok na konci příslušné lhůty),

 

  1. Kromě toho, pokud budou uplatněny jakékoliv relevantní právní nároky, můžeme vaše osobní údaje dále zpracovávat po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s tímto nárokem.

 

Během období uvedených v odstavcích b (i) a (ii) výše omezíme naše zpracování Vašich osobních údajů na jejich uložení nebo zachování těchto údajů, s výjimkou rozsahu, v němž je třeba údaje zkontrolovat v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo jakoukoli povinností podle platných zákonů.

 

Jakmile lhůty uvedené v odstavcích (a), (b) a (c) výše vyprší v příslušném rozsahu, buď

 

 • trvale smažeme, nebo zničíme příslušné osobní údaje, nebo
 • tyto údaje anonymizujeme.

 

8. UKLÁDÁNÍ A/NEBO PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Abychom zachovali důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme příslušná opatření (popsaná níže). Tato ochrana se však nevztahuje na informace, které se rozhodnete sdílet ve veřejném prostoru, jako jsou sociální sítě třetích stran.

 

Osoby, které mají přístup k vašim osobním údajům. Vaše osobní údaje budou zpracovávány našimi pověřenými pracovníky nebo zástupci podle potřeby, v závislosti na konkrétních účelech, pro které byly Vaše osobní údaje shromážděny (např. naši zaměstnanci odpovědní za péči o spotřebitele budou mít přístup k záznamu o vašich spotřebitelských aktivitách).

 

Opatření přijatá v provozním prostředí. Vaše osobní údaje ukládáme v provozních prostředích, která používají přiměřená bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu. Při ochraně osobních údajů dodržujeme přiměřené normy a standardy. Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný, a přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost dat během přenosu prostřednictvím našich webových stránek / aplikací.

 

Opatření, jejichž splnění očekáváme od Vás. Je důležité, abyste se rovněž podíleli na ochraně a zabezpečení svých osobních údajů. Při registraci k online účtu nezapomeňte zvolit heslo účtu, které by bylo pro ostatní obtížné uhodnout, a nikdy své heslo nikomu jinému nesdělujte.

 

Zodpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a za veškeré použití svého účtu. Pokud používáte sdílený nebo veřejný počítač, nikdy jej nenechte, aby si zapamatoval vaše přihlašovací ID / e-mailovou adresu nebo heslo, a nezapomeňte se ze svého účtu odhlásit při každém opuštění počítače. Měli byste také využít veškerá nastavení nebo ovládací prvky ochrany osobních údajů, které Vám poskytujeme na našem webu / aplikaci.

 

Přenos Vašich osobních údajů. Vzhledem k mezinárodní povaze naší obchodní činnosti budeme možná muset převést Vaše osobní údaje v rámci skupiny Nestlé a třetím stranám, jak je uvedeno v Oddíle 6 výše, v souvislosti s účely stanovenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Uložení a zpracování Vašich osobních údajů výše popsaným způsobem může být nutné ke konečnému převodu či uložení Vašich osobních údajů v místě určení mimo Vaši zemi pobytu, zejména do Švýcarska.

 

Vaše osobní údaje rovněž převedeme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHS“) (např. jiným subjektům Nestlé), včetně zemí, jež mají jiné standardy ochrany údajů než ty, které platí v EHP. (i) zavedli jsme standardní smluvní doložky Evropské komise na ochranu vašich osobních údajů (a máte právo nás požádat o kopii těchto ustanovení (tím, že nás kontaktujete níže uvedeným způsobem)) a/nebo (ii) spoléháme se na Váš souhlas (pokud to zákon povoluje).

 

9. VAŠE PRÁVA

 

Přístup k osobním údajům. Máte právo na přístup, kontrolu a vyžádání si fyzické nebo elektronické kopie informací o sobě. Rovněž jste oprávněni vyžádat si informace o zdroji Vašich osobních údajů.

 

Tato práva lze uplatnit zasláním e-mailu info@nestle.cz nebo napsat nám na Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Pokud žádost podá jiná osoba než Vy, aniž byste prokazovali, že žádost je legitimně podána Vaším jménem, bude žádost zamítnuta. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoliv identifikační informace, které nám budou poskytnuty, budou zpracovány pouze v souladu a v rozsahu povoleném platnými zákony.

 

Dodatečná práva (např. úprava či vymazání osobních údajů). Pokud to zákon stanoví, můžete (i) požádat o vymazání, přenositelnost, opravu nebo revizi svých osobních údajů; (ii) omezit použití a zveřejnění svých osobních údajů; a (iii) odvolat souhlas s jakoukoliv naší činností v oblasti zpracování dat.

 

S výhradou platných zákonů můžete rovněž využít další dodatečná práva týkající se používání svých příslušných osobních údajů:

 

  1. právo námitky z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, použití Vašich příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem; a
  2. právo námitky proti zpracování vašich příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem za účelem přímého marketingu.

 

Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností nebudeme moci smazat Vaše osobní údaje, aniž bychom rovněž nesmazali váš uživatelský účet. Můžeme být požádáni o uchování některých Vašich osobních údajů poté, co jste požádali o vymazání, abychom splnili své zákonné nebo smluvní závazky. Na základě příslušných zákonů můžeme být také oprávněni uchovávat některé Vaše osobní údaje pro uspokojení svých obchodních potřeb.

 

Na našich webových stránkách, pokud jsou k dispozici, jsou nabízeny speciální funkce, pomocí kterých si můžete prohlížet a upravovat poskytnuté osobní údaje. Upozorňujeme, že před přístupem k údajům o účtu nebo provedením změn v jejich účtu požadujeme, aby naši registrovaní zákazníci ověřili svou totožnost (např. přihlašovací ID / e-mailová adresa, heslo). Tato opatření pomáhají zabránit neoprávněnému přístupu k vašemu účtu.

 

Doufáme, že dokážeme uspokojit dotazy týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv neobjasněné obavy, máte rovněž právo podat stížnost u příslušných orgánů na ochranu údajů.

 

10. VAŠE ROZHODNUTÍ O TOM, JAK SMÍME POUŽÍVAT A ZVEŘEJŇOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Snažíme se vám poskytnout možnost výběru ohledně osobních údajů, které nám poskytnete. Následující mechanismy vám poskytují kontrolu nad Vašimi osobními údaji:

 

Cookies / podobné technologie. Svůj souhlas spravujete prostřednictvím (i) našeho řešení pro správu souhlasu nebo (ii) nastavení prohlížeče tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookies / podobné technologie nebo upozornil Vás, když jsou používány. Viz Oddíl 4 výše.

 

Reklama, marketing a propagace. Můžete odsouhlasit použití svých osobních údajů k propagaci našich produktů nebo služeb prostřednictvím zaškrtávacího políčka umístěného na registračních formulářích nebo zodpovězením otázek předložených zástupci našich zákaznických služeb (CES). Pokud se rozhodnete, že si již nepřejete dostávat takovou komunikaci, můžete se kdykoliv odhlásit z distribuce marketingových komunikací podle pokynů uvedených v každé takové komunikaci. Chcete-li se odhlásit z marketingové komunikace odeslané jakýmkoliv médiem, včetně sociálních sítí třetích stran, můžete to kdykoliv učinit prostřednictvím odkazů dostupných v našich komunikacích, přihlášením do webových stránek / aplikací nebo sociálních sítí třetích stran a úpravou svých uživatelských preferencí zrušením zaškrtnutí příslušných políček nebo zavoláním na náš CES. Upozorňujeme, že i když se odhlásíte z distribuce marketingových komunikací, od nás budete stále dostávat administrativní komunikaci, například potvrzení objednávky nebo jiné transakce, oznámení o aktivitách na vašem účtu (např. potvrzení účtu, změny hesla atd.) a další důležitá oznámení netýkající se marketingu.

 

Personalizace (offline a online): Vyžaduje-li to zákon, pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje použili k tomu, abychom Vám poskytli personalizovaný zážitek / cílenou reklamu a obsah, můžete to uvést prostřednictvím příslušného zaškrtávacího políčka (políček) v registračním formuláři nebo v odpovědi na dotaz zástupců CES. Pokud se rozhodnete, že tuto personalizaci již nechcete využívat, můžete se kdykoliv odhlásit přihlášením do webových stránek / aplikací a úpravou uživatelských preferencí v profilu svého účtu tím, že zrušíte zaškrtnutí příslušných políček nebo zavoláte na naši CES.

 

Cílená reklama. Spolupracujeme s reklamními sítěmi a dalšími poskytovateli reklamních služeb („poskytovatelé reklamy“), kteří zobrazují reklamu naším jménem i jménem dalších nepřidružených společností na internetu. Některé z těchto reklam jsou přizpůsobeny Vašim zájmům na základě informací shromážděných na našich stránkách nebo na nepřidružených webových stránkách. Více o tomto typu reklamy se můžete dozvědět na http://www.aboutads.info/choices , kde naleznete i informace o tom, jak se odhlásit z reklamních praktik založených na zájmu, provozovaných společnostmi, které se účastní samoregulačního programu aliance Digital Advertising Alliance („DAA“). Z tohoto typu reklamy se v mobilních aplikacích od společností, které se účastní aplikace AppChoices společnosti DAA, můžete odhlásit tak, že si stáhnete aplikace z obchodu s aplikacemi pro iOS nebo Android. Shromažďování přesných údajů o poloze z mobilního zařízení můžete také pozastavit v nastavení služby určování polohy zařízení.

 

11. ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

 

Pokud změníme způsob nakládání s Vašimi osobními údaji, budeme toto prohlášení aktualizovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změny ve svých postupech a v tomto prohlášení. Proto prosím pravidelně kontrolujte aktualizace a změny našeho prohlášení.

 

12. SPRÁVCI DAT A KONTAKT

 

Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení a našim postupům pro ochranu osobních údajů nebo chcete podat stížnost ohledně našeho dodržování příslušných zákonů o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: Kontaktujte nás nebo napište nám na: Nestlé Consumer Services, PO Box č. 203, York, YO91 1XY, nebo zavolejte naše středisko CES na číslo (UK) 0800 58 57 59 (ROI) 00800 6378 5385.

 

Naši kontaktní osobu pro ochranu údajů můžete rovněž kontaktovat e-mailem na adrese: [vložte správné podrobnosti].

 

Potvrdíme a prošetříme každou stížnost na způsob, jakým spravujeme osobní údaje (včetně stížnosti, že jsme porušili vaše práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů).

 

Správci dat

Zodpovídá za

Nestlé Česko s.r.o.

 

 

Všechny aktivity kromě komunikace se zákaznickým střediskem společnosti Nespresso

Nestlé Nespresso SA

Komunikace s naším zákaznickým střediskem