Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chính sách quyền riêng tư của Nestlé

PHẠM VI THÔNG BÁO NÀY

Vui lòng đọc kỹ thông báo về quyền riêng tư này (“Thông báo”) để hiểu các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý nó. Thông báo này áp dụng cho những cá nhân tương tác với Nestlé và / hoặc Nespresso® thông qua các sản phẩm và dịch vụ của Starbucks® at Home với tư cách là người tiêu dùng (“bạn”). Thông báo này giải thích cách Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và tiết lộ bởi Nestlé United Kingdom (Vương quốc Anh) và Ireland (“Nestlé”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi”) và Nestlé Nespresso® UK Ltd, những người hoạt động với tư cách là người kiểm soát chung của Bạn dữ liệu cá nhân .. Nó cũng cho bạn biết cách bạn có thể truy cập và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình và đưa ra các lựa chọn nhất định về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng.

Thông báo này đề cập đến cả các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến của chúng tôi, bao gồm Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi thu thập thông qua các kênh khác nhau của mình, chẳng hạn như trang web, ứng dụng, mạng xã hội của bên thứ ba, Dịch vụ tương tác của người tiêu dùng, các điểm bán hàng và sự kiện. Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác nhau (trang web, sự kiện ngoại tuyến). Là một phần của việc này, Chúng tôi kết hợp Dữ liệu Cá nhân ban đầu được thu thập bởi các tổ chức Nestlé khác nhau hoặc các đối tác của Nestlé. Vui lòng xem Phần 9 để biết thêm thông tin về cách phản đối điều này.

 

Nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho Chúng tôi (Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi trường hợp này xảy ra, chẳng hạn như bằng cách làm rõ thông tin này trong biểu mẫu đăng ký của chúng tôi), Chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn hàng hóa của chúng tôi và / hoặc dịch vụ. Thông báo này có thể thay đổi theo thời gian (xem Phần 11).

Thông báo này cung cấp thông tin quan trọng trong các lĩnh vực sau:

 

1. NGUỒN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

4. CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ / CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ, LỌC NHẬT KÝ VÀ TRANG WEB

5. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

6. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

7. CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8. LƯU TRỮ VÀ / HOẶC CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

9. TRUY CẬP VÀO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

10. LỰA CHỌN CỦA BẠN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

11. THAY ĐỔI THÔNG BÁO CỦA CHÚNG TÔI

12. BỘ ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU & LIÊN HỆ

 

1. NGUỒN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thông báo này áp dụng cho Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn, thông qua các phương pháp được mô tả bên dưới (xem Phần 2), từ các nguồn sau:

Các trang web của Nestlé. Các trang web hướng đến người tiêu dùng được điều hành bởi hoặc cho Nestlé, bao gồm các trang web mà Chúng tôi điều hành theo tên miền / URL của riêng chúng tôi và các trang web nhỏ mà Chúng tôi điều hành trên các mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook (“Trang web”).

Trang web / ứng dụng di động Nestlé. Các trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động hướng đến người tiêu dùng do hoặc cho Nestlé điều hành, chẳng hạn như các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh.

E-mail, tin nhắn văn bản và các tin nhắn điện tử khác. Tương tác thông tin liên lạc điện tử giữa bạn và Nestlé.

Dịch vụ tiêu dùng. Liên lạc với Trung tâm Gắn kết Người tiêu dùng Nestlé cho Nestlé Starbucks® tại Nhà và Trung tâm Quan hệ Khách hàng Nespresso® cho Nespresso® Starbucks® Tại Nhà (gọi chung là “CES”).

Các hình thức đăng ký ngoại tuyến. Đăng ký in hoặc kỹ thuật số và các biểu mẫu tương tự mà Chúng tôi thu thập qua, chẳng hạn như thư bưu điện, bản demo tại cửa hàng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện khác.

Các tương tác quảng cáo. Tương tác với quảng cáo của chúng tôi (ví dụ: nếu bạn tương tác với một trong những quảng cáo của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, chúng tôi có thể nhận được thông tin về tương tác đó).

Dữ liệu Chúng tôi tạo ra. Trong quá trình tương tác của chúng tôi với bạn, chúng tôi có thể tạo Dữ liệu Cá nhân về bạn (ví dụ: hồ sơ mua hàng của bạn từ các trang web của chúng tôi).

 

Dữ liệu từ các nguồn khác. Mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Google), nghiên cứu thị trường (nếu phản hồi không được cung cấp trên cơ sở ẩn danh), trình tổng hợp dữ liệu của bên thứ ba, đối tác quảng cáo của Nestlé, các nguồn công khai và dữ liệu nhận được khi chúng tôi mua lại các công ty khác.

 

2. DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP

 

Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Nestlé (trực tuyến, ngoại tuyến, qua điện thoại, v.v.), Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau từ bạn, như được mô tả bên dưới.

 

Thông tin liên hệ cá nhân. Điều này bao gồm bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Chúng tôi cho phép Chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail, chi tiết mạng xã hội hoặc số điện thoại.

 

Thông tin đăng nhập tài khoản. Bất kỳ thông tin nào được yêu cầu để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hồ sơ tài khoản cụ thể của bạn. Ví dụ bao gồm ID đăng nhập / địa chỉ email, tên hiển thị, mật khẩu của bạn ở dạng không thể khôi phục và / hoặc câu hỏi và câu trả lời bảo mật.

 

Thông tin nhân khẩu học và sở thích. Bất kỳ thông tin nào mô tả đặc điểm nhân khẩu học hoặc hành vi của bạn. Ví dụ bao gồm ngày sinh, độ tuổi hoặc độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý (ví dụ: mã bưu điện / mã zip), sản phẩm yêu thích, sở thích và mối quan tâm cũng như thông tin về hộ gia đình hoặc lối sống.

 

Thông tin từ máy tính / thiết bị di động. Bất kỳ thông tin nào về hệ thống máy tính hoặc thiết bị công nghệ khác mà bạn sử dụng để truy cập một trong các Trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính hoặc thiết bị của bạn với Internet, loại hệ điều hành và loại trình duyệt web và phiên bản. Nếu bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng Nestlé qua thiết bị di động như điện thoại thông minh, thông tin thu thập được cũng sẽ bao gồm, nếu được phép, ID thiết bị duy nhất của điện thoại, ID quảng cáo, vị trí địa lý và dữ liệu thiết bị di động tương tự khác.

Trang web / thông tin sử dụng truyền thông. Khi bạn điều hướng và tương tác với các Trang web hoặc bản tin của chúng tôi, Chúng tôi sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập thông tin nhất định về các hành động của bạn. Điều này bao gồm thông tin như liên kết nào bạn nhấp vào, trang hoặc nội dung bạn xem và trong thời gian bao lâu cũng như các thông tin và thống kê tương tự khác về các tương tác của bạn, chẳng hạn như thời gian phản hồi nội dung, lỗi tải xuống và thời lượng truy cập vào các trang nhất định. Thông tin này được thu thập bằng các công nghệ tự động như cookie và đèn hiệu web, đồng thời cũng được thu thập thông qua việc sử dụng theo dõi của bên thứ ba cho các mục đích phân tích và quảng cáo. Bạn có quyền phản đối việc sử dụng các công nghệ đó, để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Phần 4.

Nghiên cứu thị trường và phản hồi của người tiêu dùng. Bất kỳ thông tin nào mà bạn tự nguyện chia sẻ với Chúng tôi về trải nghiệm của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung do người tiêu dùng tạo. Bất kỳ nội dung nào bạn tạo và sau đó chia sẻ với Chúng tôi trên các mạng xã hội của bên thứ ba hoặc bằng cách tải nội dung đó lên một trong các Trang web hoặc ứng dụng của Chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook. Ví dụ bao gồm ảnh, video, câu chuyện cá nhân hoặc các phương tiện hoặc nội dung tương tự khác. Khi được phép, Chúng tôi thu thập và xuất bản nội dung do người tiêu dùng tạo liên quan đến nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi khác, các tính năng của cộng đồng trang web, sự tham gia của người tiêu dùng và mạng xã hội của bên thứ ba.

Thông tin mạng xã hội của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào mà bạn chia sẻ công khai trên mạng xã hội của bên thứ ba hoặc thông tin là một phần trong hồ sơ của bạn trên mạng xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook) và bạn cho phép mạng xã hội của bên thứ ba chia sẻ với Chúng tôi. Ví dụ bao gồm thông tin tài khoản cơ bản của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, thành phố hiện tại, ảnh hồ sơ, ID người dùng, danh sách bạn bè, v.v.) và bất kỳ thông tin hoặc hoạt động bổ sung nào khác mà bạn cho phép mạng xã hội của bên thứ ba chia sẻ . Chúng tôi nhận được thông tin hồ sơ mạng xã hội bên thứ ba của bạn (hoặc các phần của nó) mỗi khi bạn tải xuống hoặc tương tác với ứng dụng web Nestlé trên mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, mỗi khi bạn sử dụng một tính năng mạng xã hội được tích hợp trong Nestlé trang web (chẳng hạn như Facebook Connect) hoặc mỗi khi bạn tương tác với Chúng tôi thông qua mạng xã hội của bên thứ ba. Để tìm hiểu thêm về cách Nestlé thu thập thông tin của bạn từ mạng xã hội của bên thứ ba hoặc từ chối chia sẻ thông tin mạng xã hội đó, vui lòng truy cập trang web của mạng xã hội bên thứ ba có liên quan.

Thông tin thanh toán và tài chính. Bất kỳ thông tin nào mà Chúng tôi cần để thực hiện đơn đặt hàng hoặc bạn sử dụng để mua hàng, chẳng hạn như chi tiết thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn (tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, v.v.) hoặc các hình thức thanh toán khác (nếu có được tạo sẵn). Trong mọi trường hợp, Chúng tôi hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán của chúng tôi xử lý thông tin thanh toán và tài chính theo cách tuân thủ các luật, quy định và tiêu chuẩn bảo mật hiện hành như PCI DSS.

Các cuộc gọi đến Dịch vụ Tương tác với Người tiêu dùng. Thông tin liên lạc với CES có thể được ghi lại hoặc lắng nghe, theo luật hiện hành, cho các nhu cầu hoạt động của địa phương (ví dụ: vì mục đích chất lượng hoặc đào tạo). Chi tiết thẻ thanh toán không được ghi lại. Khi luật pháp yêu cầu, bạn sẽ được thông báo về việc ghi âm như vậy khi bắt đầu cuộc gọi của bạn.

Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm. Chúng tôi không tìm cách thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong quá trình kinh doanh thông thường của chúng tôi. Khi cần xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi dựa vào sự đồng ý rõ ràng trước của bạn đối với bất kỳ quá trình xử lý nào là tự nguyện (ví dụ: cho mục đích tiếp thị). Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn cho các mục đích khác, chúng tôi dựa trên các cơ sở pháp lý sau: (i) phát hiện và ngăn chặn tội phạm (bao gồm cả ngăn chặn gian lận); và (ii) tuân thủ luật hiện hành (ví dụ: tuân thủ báo cáo đa dạng của chúng tôi).

 

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

 

Chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã vô tình thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của trẻ đó khỏi hồ sơ của chúng tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, Nestlé có thể trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân về trẻ em dưới 13 tuổi từ cha mẹ hoặc người giám hộ và với sự đồng ý rõ ràng của người đó.

 

4. CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ / CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ, LỌC NHẬT KÝ VÀ TRANG WEB

Cookie / Công nghệ tương tự. Vui lòng xem Thông báo về Cookie của chúng tôi để tìm hiểu cách bạn có thể quản lý cài đặt cookie của mình và để biết thông tin chi tiết về cookie mà chúng tôi sử dụng và mục tiêu Chúng tôi sử dụng.

Tệp nhật ký. Chúng tôi thu thập thông tin dưới dạng tệp nhật ký ghi lại hoạt động của trang web và thu thập số liệu thống kê về thói quen duyệt web của bạn. Các mục nhập này được tạo tự động và giúp Chúng tôi khắc phục lỗi, cải thiện hiệu suất và duy trì tính bảo mật của Trang web của chúng tôi.

Biểu tượng web. Báo hiệu web (còn được gọi là “lỗi web”) là các chuỗi mã nhỏ cung cấp hình ảnh đồ họa trên trang web hoặc trong email nhằm mục đích chuyển dữ liệu trở lại Chúng tôi. Thông tin được thu thập qua đèn hiệu web sẽ bao gồm thông tin như địa chỉ IP, cũng như thông tin về cách bạn phản hồi chiến dịch email (ví dụ: thời điểm email được mở, liên kết nào bạn nhấp vào trong email, v.v.). Chúng tôi sẽ sử dụng các báo hiệu web trên Trang web của chúng tôi hoặc đưa chúng vào các e-mail mà Chúng tôi gửi cho bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin báo hiệu web cho nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo lưu lượng truy cập trang web, số lượng khách truy cập, quảng cáo, kiểm tra và báo cáo email cũng như cá nhân hóa.

5. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Các đoạn sau đây mô tả các mục đích khác nhau mà Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng như các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau được thu thập cho từng mục đích. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các cách sử dụng dưới đây đều phù hợp với mọi cá nhân.

 

  

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để làm gì
Lý do của chúng tôi
Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
Dịch vụ tiêu dùng. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu
 Cá nhân của bạn cho các mục đích dịch vụ tiêu dùng,
 bao gồm cả việc trả lời các câu hỏi của bạn. Điều này thường
 yêu cầu sử dụng thông tin liên hệ cá nhân nhất
 định và thông tin liên quan đến lý do yêu cầu của bạn (ví dụ: trạng
 thái đơn hàng, vấn đề kỹ thuật, câu hỏi / khiếu nại về sản phẩm, câu hỏi chung, v.v.).

- Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

- Nghĩa vụ pháp lý

- Lợi ích hợp pháp của chúng tôi

- Cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới

- Hiệu quả hơn

Các cuộc thi, tiếp thị và các chương trình khuyến mãi khác. Với sự đồng ý của bạn (nếu cần), Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ (ví dụ: truyền thông tiếp thị hoặc chiến dịch hoặc khuyến mại). Điều này có thể được thực hiện thông qua các phương tiện như email, quảng cáo, SMS, cuộc gọi điện thoại và thư bưu điện trong phạm vi luật hiện hành cho phép. Một số chiến dịch và quảng cáo của chúng tôi được chạy trên các trang web và / hoặc mạng xã hội của bên thứ ba. Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn là tự nguyện, có nghĩa là bạn có thể phản đối (hoặc rút lại sự đồng ý của bạn ở một số quốc gia nhất định) đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích này. Để biết thông tin chi tiết về cách sửa đổi tùy chọn của bạn về truyền thông tiếp thị, vui lòng xem Phần 9 và 10 bên dưới. Để biết thêm thông tin về các cuộc thi của chúng tôi và các chương trình khuyến mãi khác, vui lòng xem các quy định chính thức hoặc thông tin chi tiết được đăng kèm theo mỗi cuộc thi / chương trình khuyến mãi.

-Với sự đồng ý của bạn (nếu cần)

- Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

- Lợi ích hợp pháp của chúng tôi

-

Tìm ra sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm và cho bạn biết về chúng

- Xác định loại người tiêu dùng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mới

Mạng xã hội của bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tương tác với các tính năng mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như chức năng “Thích”, để phân phát quảng cáo và tương tác với bạn trên mạng xã hội của bên thứ ba. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các tính năng này, dữ liệu hồ sơ mà Chúng tôi có được về bạn và tìm hiểu cách chọn không tham gia bằng cách xem lại thông báo bảo mật của các mạng xã hội bên thứ ba có liên quan.

Cá nhân hóa (ngoại tuyến và trực tuyến). Với sự đồng ý của bạn (nếu cần), Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn (i) để phân tích sở thích và thói quen của bạn, (ii) để dự đoán nhu cầu của bạn dựa trên phân tích của chúng tôi về hồ sơ của bạn, (iii) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi và các ứng dụng; (iv) để đảm bảo rằng nội dung từ Trang web / ứng dụng của chúng tôi được tối ưu hóa cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị của bạn; (v) để cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo được nhắm mục tiêu, và (vi) để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác, khi bạn chọn làm như vậy. Ví dụ: Chúng tôi ghi nhớ ID đăng nhập / địa chỉ email hoặc tên hiển thị của bạn để bạn có thể nhanh chóng đăng nhập vào lần tiếp theo khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc để bạn có thể dễ dàng lấy các mặt hàng bạn đã đặt trước đó trong giỏ hàng của mình. Dựa trên loại thông tin này và với sự đồng ý của bạn (nếu cần), Chúng tôi cũng hiển thị cho bạn nội dung hoặc chương trình khuyến mãi cụ thể của Nestlé phù hợp với sở thích của bạn. Việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn là tự nguyện, có nghĩa là bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình cho mục đích này. Để biết thông tin chi tiết về cách chọn không tham gia, vui lòng tham khảo Phần 10 bên dưới.

- Được sự đồng ý của bạn (nếu cần)

- Lợi ích hợp pháp của chúng tôi

- Tìm ra sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm và cho bạn biết về chúng

- Xác định loại người tiêu dùng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mới

Thực hiện đơn hàng. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để xử lý và giao đơn đặt hàng của bạn, thông báo cho bạn về trạng thái đơn đặt hàng, địa chỉ chính xác và tiến hành xác minh danh tính cũng như các hoạt động phát hiện gian lận khác. Điều này liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân và thông tin thanh toán nhất định.

Các mục đích chung khác (ví dụ: nghiên cứu nội bộ hoặc thị trường, phân tích, bảo mật). Theo luật hiện hành, Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh chung khác, chẳng hạn như duy trì tài khoản của bạn, tiến hành nghiên cứu nội bộ hoặc thị trường và đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Nếu bạn có tài khoản Nestlé, chúng tôi có quyền điều chỉnh các tài khoản đó thành một tài khoản duy nhất. Chúng tôi cũng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để quản lý và vận hành các hệ thống truyền thông, CNTT và bảo mật của chúng tôi.

- Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng

- Được sự đồng ý của bạn (nếu cần)

- Nghĩa vụ pháp lý

- Lợi ích hợp pháp của chúng tôi

          

- Cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới

- Hiệu quả hơn

- Bảo vệ hệ thống, mạng và nhân viên của chúng tôi

- Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

 

Lý do pháp lý hoặc sáp nhập / mua lại. Trong trường hợp Nestlé hoặc tài sản của Nestlé được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, bao gồm cả việc phá sản, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ người kế nhiệm hợp pháp nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (i) khi luật hiện hành yêu cầu; (ii) để đáp ứng các thủ tục pháp lý; (iii) theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền; (iv) để bảo vệ các quyền, sự riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc của công chúng; hoặc (v) để thực thi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào hoặc các điều khoản của Trang web của chúng tôi.

- Nghĩa vụ pháp lý

- Lợi ích hợp pháp của chúng tôi

- Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

- Bảo vệ tài sản và nhân viên của chúng tôi

 

  

Ngoài các thực thể Nestlé được đề cập trong phần liên hệ và bộ điều khiển dữ liệu (xem Phần 12), Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các loại tổ chức bên thứ ba sau đây.

6. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Các nhà cung cấp dịch vụ. Đây là các công ty bên ngoài mà Chúng tôi sử dụng để giúp Chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ: thực hiện đơn đặt hàng, xử lý thanh toán, phát hiện gian lận và xác minh danh tính, vận hành trang web, công ty nghiên cứu thị trường, dịch vụ hỗ trợ, khuyến mại, phát triển trang web, phân tích dữ liệu, CRC, v.v.) . Các nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên đã chọn của họ chỉ được phép truy cập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn thay mặt cho Chúng tôi cho các nhiệm vụ cụ thể mà họ được yêu cầu thực hiện, dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và được yêu cầu giữ bí mật và an toàn Dữ liệu Cá nhân của bạn . Khi luật hiện hành yêu cầu, bạn có thể lấy danh sách các nhà cung cấp xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (xem Phần 12 để liên hệ với Chúng tôi).

Cơ quan báo cáo tín dụng / người thu nợ. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, các cơ quan báo cáo tín dụng và người thu nợ là các công ty bên ngoài mà Chúng tôi sử dụng để giúp Chúng tôi xác minh mức độ tín nhiệm của bạn (đặc biệt đối với các đơn đặt hàng có hóa đơn) hoặc để thu thập các hóa đơn chưa thanh toán.

Các công ty bên thứ ba sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích tiếp thị của riêng họ. Trừ những trường hợp bạn đã đồng ý, Chúng tôi không cấp phép hoặc bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các công ty bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của riêng họ. Danh tính của họ sẽ được tiết lộ tại thời điểm yêu cầu sự đồng ý của bạn.

Người nhận của bên thứ ba sử dụng Dữ liệu Cá nhân vì lý do pháp lý hoặc do sáp nhập / mua lại. Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì lý do pháp lý hoặc trong bối cảnh mua lại hoặc sáp nhập (xem Phần 5 để biết chi tiết).

7. CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

- Nestlé sẽ giữ lại các bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn ở dạng chỉ cho phép nhận dạng miễn là:

- Chúng tôi duy trì mối quan hệ liên tục với bạn (ví dụ: khi bạn được đưa vào danh sách gửi thư của chúng tôi và chưa hủy đăng ký);

- Dữ liệu Cá nhân của bạn là cần thiết liên quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này và chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ,

- Khoảng thời gian của:

- bất kỳ khoảng thời gian giới hạn áp dụng nào (tức là bất kỳ khoảng thời gian nào mà một người có thể đưa ra khiếu nại pháp lý chống lại chúng tôi), và

- thêm 2 tháng sau khi kết thúc thời hạn áp dụng (để chúng tôi có thể xác định bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của một người có thể khiếu nại vào cuối thời hạn áp dụng),

- Ngoài ra, nếu có bất kỳ khiếu nại pháp lý liên quan nào được đưa ra, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian bổ sung cần thiết liên quan đến khiếu nại đó.

Trong các khoảng thời gian được lưu ý trong các đoạn b (i) và b (ii) ở trên, chúng tôi sẽ hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để lưu trữ hoặc và duy trì tính bảo mật của những dữ liệu đó, ngoại trừ trong phạm vi dữ liệu cần được xem xét liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào theo luật hiện hành.

Khi các khoảng thời gian trong các đoạn (a), (b) và (c) ở trên, mỗi đoạn trong phạm vi áp dụng, đã kết thúc, chúng tôi sẽ

- xóa vĩnh viễn hoặc phá hủy Dữ liệu Cá nhân có liên quan hoặc

- ẩn danh các Dữ liệu Cá nhân có liên quan.

8. TIẾT LỘ, LƯU TRỮ VÀ / HOẶC CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp (được mô tả bên dưới) để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng những biện pháp bảo vệ này không áp dụng cho thông tin bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng, chẳng hạn như mạng xã hội của bên thứ ba.

Những người có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi, trên cơ sở cần biết, tùy thuộc vào các mục đích cụ thể mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập (ví dụ: nhân viên của chúng tôi phụ trách các vấn đề chăm sóc người tiêu dùng sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng của bạn ).

Các biện pháp thực hiện trong môi trường hoạt động. Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các môi trường hoạt động sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Rất tiếc, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và mặc dù Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu trong quá trình truyền qua Trang web / ứng dụng của chúng tôi.

Các biện pháp Chúng tôi mong bạn thực hiện. Điều quan trọng là bạn cũng phải đóng một vai trò trong việc giữ cho Dữ liệu Cá nhân của mình an toàn và bảo mật. Khi đăng ký một tài khoản trực tuyến, hãy đảm bảo chọn một mật khẩu tài khoản mà người khác khó đoán và không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai khác.

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này và cho mọi việc sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính dùng chung hoặc máy tính công cộng, không bao giờ chọn ghi nhớ ID đăng nhập / địa chỉ email hoặc mật khẩu và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản của bạn mỗi khi bạn rời khỏi máy tính. Bạn cũng nên sử dụng bất kỳ cài đặt hoặc kiểm soát quyền riêng tư nào mà Chúng tôi cung cấp cho bạn trong Trang web / ứng dụng của chúng tôi.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn. Do tính chất quốc tế của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn trong nhóm Nestlé và cho các bên thứ ba như đã nêu trong Phần 6 ở trên, liên quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Việc lưu trữ cũng như xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả ở trên có thể yêu cầu Dữ liệu Cá nhân của bạn cuối cùng phải được chuyển / truyền đến và / hoặc được lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, đặc biệt là Thụy Sĩ.

Chúng tôi cũng sẽ chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) (ví dụ: các tổ chức Nestlé khác) bao gồm cả các quốc gia có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác với các tiêu chuẩn áp dụng trong EEA. Chúng tôi (i) đã đưa ra các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu chấp thuận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn (và bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp bản sao của các điều khoản này (bằng cách liên hệ với Chúng tôi như được nêu dưới đây) và / hoặc (ii) sẽ dựa vào sự đồng ý của bạn (khi được pháp luật cho phép).

9. QUYỀN CỦA BẠN

Quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân. Bạn có quyền truy cập, xem xét và yêu cầu một bản sao vật lý hoặc điện tử của thông tin về bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu thông tin về nguồn Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Các quyền này có thể được thực hiện bằng cách gửi cho Chúng tôi e-mail UKI.DATAPROTECTION@UK.NESTLE.COM hoặc gửi thư cho chúng tôi tại Bảo vệ dữ liệu Nestle UK&I, Phòng pháp lý, 1 City Place, Gatwick, RH6 0PA, đính kèm bản sao ID của bạn hoặc chi tiết tương đương (nếu Chúng tôi yêu cầu và được pháp luật cho phép). Nếu yêu cầu được gửi bởi một người không phải bạn mà không cung cấp bằng chứng cho thấy yêu cầu được đưa ra một cách hợp pháp thay mặt cho bạn, thì yêu cầu đó sẽ bị từ chối. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nhận dạng nào được cung cấp cho Chúng tôi sẽ chỉ được xử lý theo và trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép.

Các quyền bổ sung (ví dụ: sửa đổi, xóa Dữ liệu Cá nhân). Nếu luật pháp quy định, bạn có thể (i) yêu cầu xóa, tính khả chuyển, chỉnh sửa hoặc sửa đổi Dữ liệu Cá nhân của bạn; (ii) hạn chế việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn; và (iii) thu hồi sự đồng ý đối với bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào của chúng tôi.

Theo luật hiện hành, bạn cũng có thể có các quyền bổ sung sau đây về việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân Có Liên quan của bạn:

quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, đối với việc chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân Có Liên quan của bạn; và

quyền phản đối việc chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân Có liên quan của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Xin lưu ý rằng, trong một số trường hợp nhất định, Chúng tôi sẽ không thể xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn mà không xóa cả tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi có thể được yêu cầu giữ lại một số Dữ liệu Cá nhân của bạn sau khi bạn yêu cầu xóa, để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể được luật hiện hành cho phép giữ lại một số Dữ liệu Cá nhân của bạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của chúng tôi.

Nếu có sẵn, các Trang web của chúng tôi có một tính năng chuyên dụng mà qua đó bạn có thể xem lại và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp. Xin lưu ý rằng Chúng tôi yêu cầu người tiêu dùng đã đăng ký của chúng tôi xác minh danh tính của họ (ví dụ: ID đăng nhập / địa chỉ email, mật khẩu) trước khi họ có thể truy cập hoặc thực hiện thay đổi đối với thông tin tài khoản của mình. Điều này giúp ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng Chúng tôi có thể đáp ứng các thắc mắc của bạn về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có mối quan tâm chưa được giải quyết, bạn cũng có quyền khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu.

10. LỰA CHỌN CỦA BẠN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi. Các cơ chế sau cung cấp cho bạn quyền kiểm soát sau đối với Dữ liệu cá nhân của bạn:

Cookie / Công nghệ tương tự. Bạn quản lý sự đồng ý của mình thông qua (i) giải pháp quản lý sự đồng ý của chúng tôi hoặc (ii) trình duyệt của bạn để từ chối tất cả hoặc một số cookie / công nghệ tương tự hoặc để cảnh báo bạn khi chúng đang được sử dụng. Vui lòng xem Phần 4 ở trên.

Quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại. Bạn có thể đồng ý cho Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi thông qua (các) ô đánh dấu trên các biểu mẫu đăng ký hoặc bằng cách trả lời (các) câu hỏi do đại diện CES của chúng tôi trình bày. Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn nhận các thông báo như vậy nữa, thì sau đó, bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin liên quan đến tiếp thị bất kỳ lúc nào, bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong mỗi thông báo như vậy. Để hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc tiếp thị được gửi bởi bất kỳ phương tiện nào, bao gồm cả mạng xã hội của bên thứ ba, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký thông qua các liên kết có sẵn trong thông tin liên lạc của chúng tôi, đăng nhập vào Trang web / ứng dụng hoặc mạng xã hội của bên thứ ba và điều chỉnh tùy chọn người dùng của bạn trong hồ sơ tài khoản của bạn bằng cách bỏ chọn các hộp có liên quan hoặc bằng cách gọi cho CES của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, ngay cả khi bạn chọn không nhận thông tin tiếp thị, bạn vẫn sẽ nhận được thông tin quản trị từ Chúng tôi, chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng hoặc giao dịch khác, thông báo về các hoạt động tài khoản của bạn (ví dụ: xác nhận tài khoản, thay đổi mật khẩu, v.v.) và các thông báo quan trọng khác không liên quan đến tiếp thị.

Cá nhân hóa (ngoại tuyến và trực tuyến): Khi luật pháp yêu cầu, nếu bạn muốn Dữ liệu cá nhân của mình được Chúng tôi sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa / quảng cáo và nội dung được nhắm mục tiêu, bạn có thể cho biết điều đó thông qua (các) ô đánh dấu có liên quan trên mẫu đăng ký hoặc bằng cách trả lời (các) câu hỏi do đại diện CES của chúng tôi trình bày. Nếu bạn quyết định rằng bạn không còn muốn hưởng lợi từ việc cá nhân hóa này, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Trang web / ứng dụng và điều chỉnh tùy chọn người dùng trong hồ sơ tài khoản của bạn bằng cách bỏ chọn các hộp có liên quan hoặc bằng cách gọi CES của chúng tôi.

Quảng cáo Nhắm mục tiêu. Chúng tôi hợp tác với các mạng quảng cáo và các nhà cung cấp phân phát quảng cáo khác (“Nhà cung cấp quảng cáo”) phân phát quảng cáo thay mặt cho Chúng tôi và các công ty không liên kết khác trên Internet. Một số quảng cáo đó được điều chỉnh cho phù hợp với sở thích của bạn dựa trên thông tin được thu thập trên các trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web không liên kết theo thời gian. Bạn có thể truy cập https://optout.aboutads.info để tìm hiểu thêm về loại quảng cáo này, cũng như về cách chọn không tham gia các hoạt động quảng cáo dựa trên sở thích từ các công ty tham gia vào Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (“DAA”) chương trình tự điều chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia loại quảng cáo này trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động của các công ty tham gia vào ứng dụng DAA’s AppChoices bằng cách tải xuống ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng iOS hoặc Android. Bạn cũng có thể ngừng thu thập dữ liệu vị trí chính xác từ thiết bị di động bằng cách truy cập cài đặt dịch vụ vị trí thiết bị của bạn.

11. THAY ĐỔI THÔNG BÁO NÀY

Nếu Chúng tôi thay đổi cách Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo này. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với thực tiễn của mình và Thông báo này bất kỳ lúc nào, vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Thông báo của chúng tôi.

12. BỘ ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU & LIÊN HỆ

Để đặt câu hỏi hoặc đưa ra nhận xét về Thông báo này và các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc để khiếu nại về việc chúng tôi tuân thủ các luật hiện hành về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ: Liên hệ với chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi tại: Nestlé Consumer Services, PO Box No 203, York , YO91 1XY hoặc gọi CES của chúng tôi theo số (Vương quốc Anh) 0800 58 57 59 (ROI) 00800 6378 5385.

Bạn cũng có thể liên hệ với người liên hệ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi qua email: UKI.DATAPROTECTION@UK.NESTLE.COM hoặc gửi qua: Bảo vệ Dữ liệu Nestle UK&I, Phòng Pháp chế, 1 City Place, Gatwick, RH6 0PA.

Chúng tôi sẽ thừa nhận và điều tra bất kỳ khiếu nại nào về cách Chúng tôi quản lý Dữ liệu Cá nhân (bao gồm cả khiếu nại rằng Chúng tôi đã vi phạm quyền của bạn theo luật hiện hành về quyền riêng tư).

 

Bộ điều khiển dữ liệu

Responsible for

Nestlé UK Headquarters (Registered Office)

 

1 City Place

Gatwick

RH6 0PA

United Kingdom

 

Tel: 0208 686 3333

Tất cả các hoạt động ngoại trừ giao tiếp với Trung tâm Quan hệ Người tiêu dùng Nespresso® của chúng tôi

Nestlé Ireland Headquarters – Dublin

 

Place of Registration:

Ireland

Registration No.: 001614

Nestlé (Ireland) Ltd

(Registered Office)

3030 Lakedrive

Citywest Business Campus

Dublin 24

 

Tel: +353 (01) 4497777

Tất cả các hoạt động ngoại trừ giao tiếp với Trung tâm Quan hệ Người tiêu dùng Nespresso® của chúng tôi

Nespresso® UK Ltd

 

Registration No.: 156925

1 City Place

Gatwick

RH6 0PA 

Liên lạc với Trung tâm Quan hệ Người tiêu dùng của chúng tôi