POGOJI UPORABE

Zahvaljujemo se vam za obisk te spletne strani. Prosimo, pozorno preberite določila in pogoje, vsebovane v tem dokumentu, saj vsaka uporaba te spletne strani pomeni, da sprejemate tukaj določene pogoje.

 

Starbucks® in Nestlé sta avgusta 2018 ustanovila svetovno kavno zvezo, v okviru katere ima Nestlé trajne pravice do trženja kavnih in čajnih izdelkov Starbucks® Consumer Packaged Goods and Foodservice po vsem svetu.

 

Na celotnem spletnem mestu se izrazi "mi", "nas", "naš" "Nestlé" in "skupina Nestlé" nanašajo na Nestlé S.A. in katero koli od njenih povezanih družb, kot je primerno glede na kontekst NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o. „Vi“ se nanaša na katero koli osebo, ki dostopa in/ali uporablja to spletno mesto.

 

Pravilnik o zasebnosti spletnega mesta

 

Za vse osebne podatke ali materiale, poslane na spletna mesta skupine Nestlé, veljajo pravila skupine Nestlé o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov, določena v obvestilu o zasebnosti na tej spletni strani.

 

Natančnost, popolnost in pravočasnost informacij

 

Čeprav uporabljamo vse razumne poskuse, da zagotovimo točnost in popolnost informacij na tej spletni strani, nismo odgovorni, če podatki, ki so na voljo na tej spletni strani, niso točni ali popolni. Vsakršno zanašanje na gradivo na tej spletni strani je na lastno odgovornost. Strinjate se, da ste odgovorni za spremljanje sprememb materiala in informacij na tej spletni strani.

 

Prenos

 

Vsa osebna komunikacija ali materiali, ki ga na to spletno mesto pošljete po elektronski pošti ali kako drugače, vključno s podatki, vprašanji, komentarji, predlogi ali podobnim, je in bo obravnavano kot nezaupno in nezaščiteno. Vse, kar pošljete ali objavite, postane last skupine Nestlé in se lahko uporablja za kakršen koli namen, vključno vendar ne omejeno na reprodukcijo, razkritje, prenos, objavo, predvajanje in objavljanje. Poleg tega skupina Nestlé lahko za kakršne koli namene (vključno, vendar ne omejeno na razvoj, proizvodnjo, oglaševanje in trženje izdelkov) uporablja kakršne koli ideje, umetnine, izume, razvoj, predloge ali koncepte, ki jih vsebuje sporočilo, ki ga pošljete na to spletno stran. Vsaka takšna uporaba je stranki, ki predloži informacije, brez nadomestila. S predložitvijo informacij prav tako jamčite, da ste lastnik predloženega gradiva/vsebine, ki ni obrekljive narave in da uporaba skupine Nestlé ne bo kršila pravic tretjih oseb ali kako drugače kršila veljavne zakonodaje. Skupina Nestlé ni dolžna uporabljati predloženih informacij.

 

Pravice intelektualne lastnine

 

® Nespresso in Nescafé Dolce Gusto sta registrirani blagovni znamki družbe Société des Produits Nestlé S.A Starbucks® in logotip Starbucks® je blagovna znamka korporacije Starbucks®, ki ju pod licenco uporablja Nestlé.

Pike Place je blagovna znamka PDA The Pike Place Market, ki se uporablja pod licenco.

Vse pravice pridržane.

 

Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine v celotnem besedilu, slikah in drugih materialih na tej spletni strani so last skupine Nestlé in/ali STARBUCKS® in so vključene z dovoljenjem ustreznega lastnika.

 

Dovoljeno je brskanje po tej spletni strani, reprodukcija izvlečkov s tiskanjem, prenosom na trdi disk ali za distribucijo drugim. To storite le pod pogojem, da ohranite nedotaknjena vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških pravicah ter da se na takšnih reprodukcijah pojavi zgornje obvestilo o blagovni znamki. Reprodukcije katerega koli dela tega spletnega mesta ni dovoljeno prodajati ali distribuirati v komercialne namene, niti ga ne smete spreminjati ali vključevati v katero koli drugo delo, publikacijo ali spletno mesto.

 

Blagovne znamke, logotipi, znaki in storitvene znamke (skupaj "blagovne znamke"), prikazane na tej spletni strani, pripadajo skupini Starbucks® ali Nestlé ali jih pod licenco uporablja Société des Produits Nestlé S.A., del skupine Nestlé. Nič, kar je na tem spletnem mestu, se ne sme razlagati kot podelitev licence ali pravice do uporabe katere koli blagovne znamke, prikazane na tej spletni strani. Vaša uporaba/zloraba blagovnih znamk, prikazanih na tej spletni strani ali kateri koli drugi vsebini na tej spletni strani, razen v primerih, določenih v teh pogojih, je strogo prepovedana. Sporočamo vam tudi, da bo skupina Nestlé ali Starbucks® intenzivno uveljavljala svoje pravice intelektualne lastnine ali olajšala izvrševanje svojih pravic intelektualne lastnine v največji možni meri.

 

Povezave do drugih spletnih mest

 

Povezave na spletnem mestu vas lahko vodijo izven mreže in sistemov skupine Nestlé in skupina Nestlé ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, natančnost ali delovanje drugih spletnih mest tretjih oseb. Povezave so na voljo v dobri veri in skupina Nestlé ne more biti odgovorna za kakršno koli nadaljnjo spremembo drugih spletnih mest tretjih oseb, do katerih ponujamo povezavo. Vključitev katere koli povezave do drugih spletnih mest ne pomeni, da jih skupina Nestlé potrdi. Priporočamo, da se seznanite in natančno preberete pravna obvestila in obvestila o zasebnosti vseh drugih spletnih mest, ki jih obiščete.

 

Garancije in omejitve odgovornosti

 

Uporabo te spletne strani uporabljate na lastno in izključno odgovornost.

 

Garancija

 

To spletno mesto je zagotovljeno na osnovi "Kakor je" in "Kot je na voljo", zato skupina Nestlé ne daje nobenih jamstev, bodisi izrecnih, implicitnih, zakonskih ali drugih (vključno z implicitnimi garancijami o prodajnosti ali zadovoljivi kakovosti in primernost za določen namen), vključno z garancijami ali navedbami, da bo gradivo na tej spletni strani popolno, natančno, zanesljivo, pravočasno in ne krši pravic tretjih oseb, da bo dostop do tega spletnega mesta nemoten ali brez napak ali brez virusov, da bo to spletno mesto varno, da bodo kakršni koli nasveti ali mnenja, pridobljena s strani skupine Nestlé prek tega spletnega mesta, točni ali se na njih da zanesti ter da se kakršne koli izjave ali jamstva zanje izrecno zavračajo.

Upoštevajte, da nekatere jurisdikcije morda ne dovoljujejo izključitve implicitnih garancij, zato nekatere od teh izključitev morda ne veljajo za vas. Preverite lokalne zakone.

 

Pridržujemo si pravico, da kadar koli omejimo, začasno ustavimo ali ukinemo vaš dostop do te spletne strani ali katere koli funkcije te spletne strani ali katere koli funkcije ali njenega dela.

 

Odgovornost

 

Skupina Nestlé in/ali katera koli druga stranka, ki sodeluje pri ustvarjanju, izdelavi ali dostavi te strani v našem imenu, ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno, naključno, posledično, posredno, posebno ali kazensko škodo, stroške, izgube ali odgovornosti karkoli in kakorkoli izhaja iz vašega dostopa do, uporabe, nezmožnosti uporabe, spreminjanja vsebine tega spletnega mesta ali katerega koli drugega spletnega mesta, do katerega dostopate prek povezave s tega spletnega mesta ali v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, iz kakršnih koli ukrepov, ki jih izvajamo ali če ne prevzamete nobenih elektronskih sporočil, ki nam jih pošljete.

 

Skupina Nestlé in/ali katera koli druga stranka, ki sodeluje pri ustvarjanju, izdelavi ali dostavi tega spletnega mesta, ni odgovorna za vzdrževanje materiala in storitev, ki so na voljo na tej spletni strani, niti za zagotavljanje kakršnih koli popravkov, posodobitev ali objav v zvezi s tem. Vsi materiali na tej spletni strani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 

Poleg tega skupina Nestlé ne prevzema nobene odgovornosti ali kakršne koli odgovornosti za kakršno koli škodo, ki jo povzročijo virusi, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo ali drugo lastnino zaradi vaše uporabe, dostopa ali prenosa katerega koli materiala s te spletne strani. Če se odločite za prenos materiala s tega spletnega mesta, to storite na lastno odgovornost.

 

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, se izrecno odpovedujete vsem zahtevkom do skupine Nestlé, njenimi uradniki, direktorji, zaposlenimi, dobavitelji in programerji, ki lahko nastanejo zaradi vaše uporabe ali dostopa do te spletne strani.

 

Prepovedana dejavnost

 

Prepovedano vam je storiti kakršno koli dejanje, za katero skupina Nestlé po lastni presoji meni, da je neprimerno in/ali bi se štelo za nezakonito ali pa je prepovedano z zakoni, ki veljajo za to spletno stran, vključno z, vendar ne omejeno na:

 

Vsako dejanje, ki bi pomenilo kršitev zasebnosti (vključno z nalaganjem zasebnih podatkov brez privolitve zadevnega posameznika) ali katere koli druge zakonske pravice posameznikov;

 

Uporaba te spletne strani za obrekovanje ali klevete skupine Nestlé, njenih zaposlenih ali drugih posameznikov ali ravnanje na tak način, da ogroža dobro ime skupine Nestlé;

 

Nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, ki lahko povzročijo škodo na lastništvu skupine Nestlé ali lastnini drugih posameznikov; in

 

Objavljanje ali pošiljanje na to spletno mesto kakršnega koli nepooblaščenega materiala, vključno z materialom, ki bi po našem mnenju lahko povzročil sitnost, škodoval ali kršil sisteme ali varnost omrežij skupine Nestlé ali tretjih oseb, obrekovalne, rasistične, nespodobne, grozeče, pornografske ali kako drugače nezakonite.

 

Jurisdikcija in veljavno pravo

 

Izdelki, materiali, ponudbe in informacije skupine Nestlé, ki se pojavljajo na tej spletni strani, so namenjeni samo uporabnikom in/ali strankam v Sloveniji. Skupina Nestlé ne izjavlja, da so izdelki in vsebina tega spletnega mesta ustrezni ali na voljo na lokacijah, ki niso v Sloveniji. Za več informacij o razpoložljivosti izdelkov v vaši državi se obrnite na našega lokalnega distributerja. Izdelki, ki se pojavljajo na tej spletni strani, so samo vizualni prikazi in kot taki niso v svoji resnični velikosti, barvi embalaže itd.

 

Vi in skupina Nestlé se strinjate, da se za kakršno koli polemiko ali zahtevek, ki izhaja iz ali se nanaša na uporabo tega spletnega mesta, ureja slovenski zakonodaja in se predloži v izključno pristojnost sodišča Slovenija.

 

Piškotki

 

Nestlé uporablja tehnologijo sledenja ("piškotki"). Politika skupine Nestlé glede uporabe piškotkov je določena v politiki zasebnosti in osebnih podatkov skupine Nestlé na tej spletni strani.

 

Posodobitev pravnega obvestila

 

Pridržujemo si pravico do sprememb in popravkov tega obvestila. Za ogled teh in novih dodatnih informacij se občasno obrnite na to stran.