TERMENI ȘI CONDIȚII

NESTLE ROMÂNIA S.R.L.
Sediu social: Strada George Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, Sector 2, București
Cod poștal: 020339
Registrul Comerțului: J40/10813/2010
Cod unic de înregistrare (CUI): 8184502
Cod de înregistrare fiscal (CIF): RO8184502
Capital social: 132.906.800 RON
Telefon: +40 21 204 4000
Fax: +40 21 204 4030
E-mail: contact@ro.nestle.com

 

Vă mulțumim că vizitați acest website. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile prezentate în acest document, deoarece orice utilizare a acestui website constituie acceptarea dvs. a Termenilor și condițiilor stabilite mai jos.

 

Starbucks și Nestlé au format o alianță globală pentru cafea în august 2018, în baza căreia Nestlé are drepturi perpetue de a comercializa Starbucks Consumer Packaged Goods (produse Starbucks ambalate destinate conumatorilor) și produse de cafea și ceai Foodservice în întreaga lume.

 

În Termenii și condițiile de mai jos, termenii “noi”, „ale noastre”, „ai noștri”, „Nestlé” și „Grupul Nestlé” se referă la Nestlé S.A. și la oricare dintre companiile sale afiliate în funcție de context, Nestlé România S.R.L.. „Tu” / ”dvs.” se referă la orice persoană care accesează și / sau utilizează acest website.

 

Confidențialitatea 
 

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise pe website-urile Grupului Nestlé fac obiectul politicii Grupului Nestlé privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal prevăzută în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal care poate fi accesată pe acest website.

 

Acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea informațiilor
 

În timp ce depunem toate măsurile rezonabile pentru a asigura exactitatea și exhaustivitatea informațiilor de pe acest website, nu suntem responsabili dacă informațiile pe care le punem la dispoziție pe acest website nu sunt corecte sau complete. Orice încredere în materialele de pe acest website va fi pe propria răspundere. Sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să monitorizați orice modificare a materialelor și a informațiilor conținute pe acest website.

 

Transmitere
 

Orice comunicare sau material non-personal pe care îl transmiteți pe acest website prin poștă electronică (e-mail) sau altfel, inclusiv orice date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea este și va fi tratat ca ne-confidențial și nebrevetat. Orice transmiteți sau postați devine proprietatea Grupului Nestlé și poate fi utilizat în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, reproducerea, divulgarea, transmiterea, publicarea, difuzarea și postarea acestora. În plus, Grupul Nestlé este liber să utilizeze în orice scop (inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și comercializarea produselor) orice idei, lucrări de artă, invenții, dezvoltări, sugestii sau concepte conținute în orice comunicare pe care o trimiteți pe website. Orice astfel de utilizare este fără nicio compensație pentru cei care furnizează informații. Prin trimiterea informațiilor, garantați, de asemenea, că materialul / conținutul trimis vă aparține, că nu este defăimător și că utilizarea acestora de către Grupul Nestlé nu va încălca drepturile unei terțe părți sau nu ne pune în situația de a încălca orice legi aplicabile. Grupul Nestlé nu are nicio obligație de a folosi informațiile primite.

 

Drepturi de proprietate intelectuală
 

® Nespresso și Nescafé Dolce Gusto sunt mărci înregistrate ale Société des Produits Nestlé S.A.

Starbucks și logo-ul Starbucks sunt mărci comerciale ale Starbucks Corporation, utilizate de Nestlé sub licență.

Pike Place este o marcă comercială a The Pike Place Market PDA, utilizată sub licență.

Toate drepturile rezervate.

 

Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală privind toate textele, imaginile și alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Grupului Nestlé și / sau Starbucks și sunt incluse cu permisiunea proprietarului care le deține.

 

Vi se permite să navigați pe acest website, să reproduceți extrase prin tipărire, descărcare pe un hard disk sau în scopul distribuirii către alte persoane. Acest lucru trebuie făcut numai cu condiția să păstrați intacte toate notificările privind drepturile de autor și alte notificări de proprietate și ca notificarea de marcă de mai sus să apară pe astfel de reproduceri. Nicio reproducere a unei părți a acestui website nu poate fi vândută sau distribuită în scopuri comerciale și nici nu poate fi modificată sau încorporată în nicio altă lucrare, publicație sau website.

 

Mărcile comerciale, logo-urile, caracterele și mărcile de serviciu (colectiv „Mărci comerciale”) afișate pe acest website aparțin Starbucks sau Nestlé sau sunt utilizate sub licență de Société des Produits Nestlé S.A., parte a grupului Nestlé. Nicio informație de pe website nu va fi interpretată ca acordând orice licență sau dreptul de a utiliza orice marcă comercială afișată pe acest website. Utilizarea / utilizarea necorespunzătoare a mărcilor comerciale afișate pe website sau pe orice alt conținut de pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acești Termeni și condiții, este strict interzisă. Vă informăm de asemenea că Grupul Nestlé sau Starbucks își vor exercita cu fermitate sau vor facilita aplicarea tuturor drepturilor sale de proprietate intelectuală, în limitele maxime permise de lege.

 

Link-uri către alte website-uri 
 

Link-urile de pe acest website vă pot duce în afara rețelei și sistemelor Grupului Nestlé, iar Grupul Nestlé nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor website-uri ale unor terțe părți. Link-urile sunt furnizate cu bună-credință, iar Grupul Nestlé nu poate fi tras la răspundere pentru orice modificare ulterioară a website-urilor unor terțe părți către care furnizăm un link. Includerea oricărui link către alte website-uri nu implică aprobarea de către Grupul Nestlé. Vă recomandăm să vă familiarizați și să citiți cu atenție notificările legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitați.

 

Garanții și Disclaimer
 

Utilizarea acestui website este pe propriul dvs. risc.

 

Garanții
 

Acest website vă este furnizat „ca atare” și „așa cum este disponibil” și, în consecință, Grupul Nestlé nu oferă garanție de niciun fel, expresă, implicită, statutară sau de altă natură (inclusiv garanțiile implicite de comercializare sau de calitate satisfăcătoare și potrivirea pentru un anumit scop), inclusiv garanții sau declarații că materialele de pe acest website vor fi complete, exacte, fiabile, în timp util, care nu contravin terților, că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, că acest website va fi sigur, că orice sfaturi sau opinii obținute de la Grupul Nestlé prin intermediul acestui website sunt corecte sau pe care ar trebui să vă bazați și excludem orice declarații sau garanții aferente acestora.

 

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca unele jurisdicții să nu permită excluderi de garanții implicite, astfel încât unele dintre aceste excluderi s-ar putea să nu vi se aplice. Vă rugăm să verificați legislația locală.

 

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta fără notificare accesul dvs. la acest website sau la orice caracteristică a acestui site web sau a unei părți a acestuia în orice moment.

 

Răspundere
 

Grupul Nestlé și / sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui website în numele nostru nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate pentru orice daune, costuri, pierderi sau datorii directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive care rezultă din accesul dvs. la utilizarea, incapacitatea de utilizare, modificarea conținutului acestui website sau care rezultă din orice alt website pe care îl accesați printr-un link de pe acest website sau în măsura permisă de legea aplicabilă, din orice acțiuni pe care le întreprindem sau pe care nu reușim să le întreprindem ca urmare a oricăror mesaje electronice (e-mail) pe care ni le trimiteți.

 

Grupul Nestlé și / sau orice altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui website nu va avea nicio responsabilitate de a menține materialele și serviciile puse la dispoziție pe acest website sau de a furniza orice corecții, actualizări sau comunicări legate de acesta. Orice material de pe acest website poate fi modificat fără notificare prealabilă.

 

În plus, Grupul Nestlé nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate pentru orice pierdere cauzată de viruși care ar putea infecta echipamentul computerului sau alte proprietăți ca urmare a utilizării, accesului sau descărcării oricărui material de pe acest website. Dacă alegeți să descărcați material de pe acest website, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.

 

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la toate cererile împotriva Grupului Nestlé, a agenților, directorilor, angajaților, furnizorilor și programatorilor săi care pot apărea din utilizarea sau accesarea acestui website.

 

Activități interzise
 

Vi se interzice să faceți orice act pe care Grupul Nestlé, la discreția sa absolută, îl poate considera inadecvat și / sau ar putea fi considerat a fi un act ilegal sau este interzis de orice legi aplicabile acestui website, inclusiv, dar fără a se limita la:

 

   • Orice act care ar constitui o încălcare a confidențialității (inclusiv încărcarea de informații personale fără consimțământul persoanei în cauză) sau a oricărui alt drept al persoanelor;

   • Utilizarea acestui website pentru defăimarea sau calomnierea Grupului Nestlé, a angajaților săi sau a altor persoane sau acționarea în așa fel încât să discrediteze reputația Grupului Nestlé;

   • Încărcarea fișierelor care conțin viruși care pot provoca daune proprietății Grupului Nestlé sau proprietății altor persoane; și

   • Postarea sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a ne limita la materialul care este, în opinia noastră, susceptibil de a provoca tensiune, în detrimentul sau cu încălcarea securității sistemelor sau a rețelei grupului Nestlé sau a terților, defăimător, rasist, obscen, amenințător, pornografic sau în alt mod ilegal.

 

Jurisdicția și legea aplicabilă
 

Produsele, materialele, ofertele și informațiile Grupului Nestlé care apar pe acest website sunt destinate doar utilizatorilor și / sau clienților din România. Grupul Nestlé nu face nicio declarație că produsele și conținutul acestui website sunt adecvate sau disponibile în alte locații decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dvs. Produsele care apar pe acest website sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, nu au dimensiunea reală, culoarea ambalajului etc.

 

Dvs. și Grupul Nestlé sunteți de acord că orice controversă sau reclamație care decurge din sau care se referă la utilizarea acestui website va fi guvernată de legislația română și va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

 

Cookies 
 

Nestlé folosește tehnologia de monitorizare („cookie-uri”). Politica Grupului Nestlé privind utilizarea cookie-urilor este stabilită în Nota de informare privind prelucrarea datelor personale și Politica de cookie-uri a Grupului Nestlé care pot fi accesate pe acest website.

 

Modificarea acestor Termeni
 

Ne rezervăm dreptul de a modifica și corecta acești Termeni și condiții în orice moment. Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru a verifica modificările și noile informații.