cafe Practices

קיימות

פרקטיקת C.A.F.E

3 דקות

מקורות אתיים

אבן היסוד של סטארבקס לרכישת קפה ממקורות אתיים היא נוהלי קפה והון חקלאי (Coffee and Farmer Equity Practices) או בקיצור - C.A.F.E.

פרקטיקת C.A.F.E

מערכת אמות מידה למקורות אתיים

פרקטיקת C.A.F.E. היתה אחד הסטנדרטים הראשונים של תעשיית הקפה לרכישת קפה ממקורות אתיים. השיטה פותחה בשיתוף עם Conservation International בשנת 2004.

מאז שנת 2015 99% מהקפה של סטארבקס מגיע ממקורות אתיים מאומתים, ואנו קמעונאי הקפה הגדול ביותר שהשיג את ציון הדרך הזה.
תוכנית אימות זו מודדת חוות על פי קריטריונים איכותיים, כלכליים, חברתיים וסביבתיים. מטרתה לקדם שיטות המעודדות שקיפות, רווחיות וקיימות בגידול קפה, תוך הגנה על רווחתם של חקלאי הקפה, קהילותיהם וכדור הארץ שלנו.
 

איכות

כל הקפה שעובר דרכנו חייב לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לרבות מבחני טעימה. אנחנו מוצאים מקורות של קפה ערביקה, וקולים ומוכרים את קפה הערביקה מהאיכות הטובה ביותר בנמצא.


שקיפות כלכלית

הספקים של סטארבקס (חקלאים, יצרנים ויצואנים) נדרשים להראות את התשלומים שבצעו לאורך שרשרת האספקה, לרבות התשלומים שבוצעו לחקלאים עבור הקפה. תהליך זה מאפשר לנו לדעת מאילו חוות רכשנו את הקפה, את שמות החקלאים מהם קנינו ואת המחיר שבו קנינו מהם את הקפה.

עובדה מהירה

סטארבקס הגיעה לציון הדרך של 99% קפה ממקורות אתיים מאומתים בשנת 2015.

אחריות חברתית

יצרני קפה נדרשים להגן על זכויות האנשים העובדים בחוותיהם ועליהם לנקוט באמצעים המקדמים סביבת עבודה בטוחה, הוגנת ואנושית.

תחת הגדרה זו נכללות דרישות סביב שכר והטבות, שיטות עבודה, שעות עבודה, שימוש בציוד מגן וגישה לטיפול רפואי והשכלה.

 

מנהיגות סביבתית

בהקשר לגידול ועיבוד קפה, פרקטיקות C.A.F.E כוללות שיטות חקלאיות ברות-קיימא ואמצעים סביבתיים שחייבים להנקט לשם ניהול פסולת, הגנה על איכות המים, חסכון במים ובאנרגיה, הגנה על המגוון הביולוגי והפחתת השימוש האגרוכימי.

 

שיפור מתמיד

פרקטיקת C.A.F.E. היא תוכנית אימות מתמשכת ולא מערכת אישורים חד פעמית. אנחנו מאמינים שתמיד יש עוד מה לעשות על מנת להבטיח את האספקה ארוכת הטווח של קפה באיכות גבוהה ולהשפיע באופן חיובי על קהילות החקלאות.


סטארבקס פועלת לשיפור מתמיד של תוכנית זו: באמצעות עבודה עם קבוצות כמו Conservation International אנו יכולים למדוד את ההשפעה האמיתית שיש לתכניות הרכישה שלנו על החקלאים והיצרנים המשתתפים. התוכנית מאפשרת לנו לקבל תובנות על האתגרים העומדים בפני חקלאים ובפני שרשרת האספקה ביותר מ -30 מדינות שונות המייצרות קפה ברחבי העולם.

אמנות

טווח דרגות הקלייה

<p>איזה פרופיל קלייה הוא החביב עליך? סטארבקס<sup>®</sup> בלונד רוסט, מדיום רוסט או דארק רוסט? שלושת אלו מרכיבים את טווח דרגות הקלייה של סטארבאקס<sup>®</sup>.</p> 4 דקות

קיימות

קפה בר קיימא

<p>אנו מזמינים אותך לפגוש כמה מהאגרונומים והחקלאים שפועלים לעידוד קיימות בתחום הקפה, ודואגים שנוכל ליהנות מקפה גם בעתיד.</p> 7 דקות

אמנות

אומנות הערבוב והקלייה

<p>פולי הקפה של סטארבקס שמחכים להבחר על ידך, עוברים בדרך שלבים רבים לרבות קלייה וערבוב.</p> 4 דקות