CAFE Practices

УСТОЙЧИВОСТ

C.A.F.E. Практики

3 минути

ЕТИЧЕН ДОБИВ

Крайъгълният камък на подхода за етично снабдяване на Starbucks® при закупуването на кафе са практиките за кафе и земеделски капитал C.A.F.E. Practices.

C.A.F.E. PRACTICES Набор от етични стандарти за снабдяване

C.A.F.E. Practices са едни от първите набори от етични стандарти в кафе индустрията, разработени в партньорство с Conservation International през 2004 г.

От 2015 г. кафето Starbucks® е потвърдено като 99% етично произхождащо и ние сме най-големият търговец на дребно за кафе, постигнал този етап.

Тази програма за проверка измерва фермите спрямо качествени, икономически, социални и екологични критерии, всички създадени да насърчават прозрачни, печеливши и устойчиви практики за отглеждане на кафе, като същевременно защитава благосъстоянието на производителите на кафе, техните общности и нашата планета.
 

КАЧЕСТВО

Ние произвеждаме, изпичаме и продаваме сам най-висококачественото кафе арабика. Цялото кафе трябва да премине нашите стандарти за високо качество, които включват процес на приготвяне на чаши (дегустация).

ИКОНОМИЧЕСКА ПРОЗРАЧНОСТ

Доставчиците на Starbucks® (фермери, производители и износители) са длъжни да представят доказателства за извършени плащания за зелено кафе по цялата верига на доставки, включително колко е изплатено директно на фермерите за тяхното кафе.

Това гарантира, че знаем от кои ферми купуваме, имената на фермерите и цената, платена на всеки от тях за кафето.

БЪРЗИ ФАКТИ

През 2015 г. Starbucks® достигна една от целите си за 99% кафе с етичен произход.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Производителите на кафе трябва да защитават правата на хората, работещи в техните ферми, и трябва да имат въведени мерки, които насърчават безопасна, справедлива и хуманна работна среда.

Това включва критерии за заплати и обезщетения, практики на наемане, часове работа, използване на защитно оборудване, достъп до медицински грижи и образование.
 

ЕКОЛОГИЧНО РЪКОВОДСТВО

С отглеждането и преработката на кафе, C.A.F.E. Practices включват устойчиви селскостопански практики и мерки за опазване на околната среда, които трябва да бъдат въведени за управление на отпадъците, защита на качеството на водата, запазване на водата и енергията, запазване на биологичното разнообразие и намаляване на агрохимичната употреба.

НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

C.A.F.E. Practices е програма за проверка, а не еднократна система за сертифициране, защото вярваме, че винаги има още работа за осигуряване на дългосрочното предлагане на висококачествено кафе и за положително въздействие върху земеделските общности.

Starbucks® непрекъснато подобрява тази програма, като работи с групи като Conservation International, за да измери истинското въздействие на нашите програми за покупки върху участващите фермери и производители. Програмата ни позволява да придобием представа за предизвикателствата, пред които са изправени фермерите и операциите по веригата на доставки в повече от 30 различни страни производители на кафе по целия свят.

ПЪТЯТ НА КАФЕТО

Защо кафе Арабика? <p>Най-важната съставка във Вашата чаша кафе? Кафе зърната. Ето защо решихме да използваме 100% зърна арабика.</p> 3 минути

МАЙСТОРСТВО

Скала на изпичане на кафето <p>Какъв тип изпичане предпочитате? Светло, средно или тъмно изпичане на Starbucks<sup>®</sup>? Скалата за изпичане на кафето на Starbucks<sup>®</sup> се състои именно от тях трите.</p> 4 минути

ЛАЙФСТАЙЛ

Кафе с приятели <p>Приготвянето на кафе за гости винаги е чудесна идея, независимо от повода. Пригответе любимите си кафета Starbucks<sup>®</sup> за приятели, семейство или колеги.</p> 4 минути